Veszprémi Akadémiai Bizottság

A szakbizottság célja, feladatai:

Az MTA és a VEAB programjai alapján a  bizottság célja a régióban a szakmai-tudományos tevékenység ösztönzése, a személyes kutatói bázis növelése, a vállalt programok teljesítése.

Kapcsolattartás a társ-intézményekkel, kutatóhelyekkel (hazaiak és külföldiek) a korábbi éveknek megfelelően, s lehetőség szerint e  kapcsolati kör bővítése (főképpen a külföldiek felé).

Publikációk megjelentetése: önálló könyvek, monográfiák; folyóirat (Nevelés- és kultúratörténet); internetes folyóirat, tanulmánykötetek (print és online), PhD-disszertációk készítése, személyes közlések különböző lapokban, folyóiratokban, tanulmánykötetekben.

Részvétel nem munkabizottsági keretekben történő tudományos-szakmai rendezvényeken (a korábbi éveknek megfelelően a kapcsolatrendszer alapján), ezek bővítése tanulmányutakkal.

A szakbizottság vezetői:

Elnök: Szabó Péter, rektor (Kodolányi János Főiskola)

Alelnök: Horváth H. Attila, egyetemi docens (ELTE)

Titkár: Tölgyesi József, főiskolai docens (Kodolányi János Főiskola)

Munkabizottságok:

 Alternatívpedagógiai munkabizottság:

Elnök: Torgyik Judit, főiskolai tanár (Kodolányi János Főiskola)

Titkár: Langerné Buchwald Judit (Pannon Egyetem)

Általános és alkalmazott munkabizotság:

Elnök: Bandiné Liszt Amália (KLIK Fejlesztési és Projekt-Igazgatóság, Bp.)

Titkár: Paksi László, tanár (Szilágyi  Kat.Ált. Iskola, Veszprém)

Inter- és multikulturális nevelési munkabizottság:

Elnök: Golubeva Irina (Pannon Egyetem, Veszprém)

Titkár: Görcsné Muzsai Viktória, egyetemi docens, (Széchenyi István Egyetem Apáczai Cs. J. Kar)

Neveléstörténeti munkabizottság:

Elnök: Kováts-Németh Mária, egyetemi magántanár (Győr)

Titkár: Tölgyesi József, főiskolai docens (Kodolányi J. Szfv.)