Szociálpedagógia Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

Az SZPA azon területeket – és művelőit – igyekszik megjeleníteni, amelyek (akik) szakmai krédójában, kutatási fókuszában a gyerekvilág, serdülővilág, fiatal felnőtti világ (együtt: ifjúsági világ) hagyományos család- és iskolaközpontú neveléstudományi értelmezési keretén túllépő, s e mellett új színtereken, új funkciókban, új közösségekben megjelenő pedagógiai jelenségvilágot tekintik kutatói, feltárási feladatuknak, árnyalva és gazdagítva a neveléstudományi nézőpontokat és diskurzust. Tárgya szerint az SZPA azon praxis sajátos működésmódját vizsgálja (akár éppen szociológiai, de megannyi más társdiszciplína) eszközrendszerével, amelyek beleférnek a fent említett segítő-fejlesztő-facilitáló pedagógiai értelemben nyílt végűségével, azaz az eredménykötelem hiányával társított tevékenységegyüttesbe. Célcsoportja szerint az SZPA az individuális megközelítés mellett a méltatlanul elhanyagolt kisközösségi interakció, nevelés és szempontrendszer fontosságát hangsúlyozza Így szociálpedagógiának a pedagógia társadalmi kontextusaként értelmezzük: a gyermekkor halálaként aposztrofált jelenségvilágot, illetve az iskolai ifjúkor és az elhúzódó felnőtté válás jellegzetességeit, amely értelmezések az alapvetően szociológiai-nevelésszociológiai diskurzusból neveléstudományi drámává is transzformálja a problémát.

Az albizottság vezetősége: 

Elnök: Trencsényi László, c. egyetemi tanár (WJLF); alelnök: Nagy Ádám, egyetemi docens (KJE)

Az albizottság titkára:

Az albizottság tagjai: Bader Iván, Baracsi Ágnes, Bodnár Gabriella, Bodnárné Kis Katalin, Bús Imre, Fáyné Dombi Alice, Gortka-Rákó Erzsébet, Hadnagy József, Hanák Zsuzsa, Híves-Varga Aranka, Horváth Ágnes, Horváth H. Attila, Homoki Andrea, Karlowits-Juhász Orchidea, Ludányi Ágnes, Makai Éva, Mándi Nikoletta, Molnár Krisztina, Németh Mária, Nagy Ádám, Pornói Imre, Rucska Andrea, Sárkány Péter, Székely Levente, Takács Tamara, Tóbiás László, Torkos Katalin, Trencsényi László,  Veresné Gönczi Ibolya, valamint Lőrincz Andrea (megfigyelő, tanácskozási joggal)

Az albizottság által működtetett honlap: