Pedagógusképzési Albizottság

Az Albizottság céljai, feladatai

A Pedagógusképzési Albizottság a pedagógusképzés tudományos alapjainak és gyakorlatának fejlesztését kívánja előmozdítani az MTA Pedagógiai Bizottságának keretében.
Az Albizottság céljai a pedagógusképzés tudományos alapjainak fejlesztése terén:
– a vonatkozó kutatások ösztönzése,
– fórum biztosítása a megismerés/megismertetés, reflektálás, értékelés, terjesztés számára,
– a tudományos utánpótlás, különösen a doktorjelöltek segítése (az Albizottság szakmai kompetenciájának területén).
A pedagógusképzés gyakorlatának fejlesztése vonatkozásában:
– az országos és intézményi szintű közép- és hosszú távú fejlesztési tervek kölcsönös megismerése, értékelése, igény szerinti véleményezése, értékelése,
– fórum biztosítása a hazai és külföldi képzési gyakorlat és tapasztalatok megismerésére/megismertetésére és értékelésére.
Elsősorban tekinti az Albizottság stratégiai szövetségesnek az MRK Pedagógusképzési Bizottságát és a Tanárképzők Szövetségét.
Az Albizottsági ülés a személyes találkozáson keresztül szolgálja az Albizottság céljait. A szakmai előadások és viták részint az albizottsági ülések keretében, részint külön rendezvényben zajlanak. A működést hagyományos kommunikációs formák, valamint az Albizottság honlapja segíti.

Az Albizottság vezetősége

ElnökRapos Nóra

Az albizottság titkára: Dr. Holik Ildikó, adjunktus (1-666-5303)

Az albizottság tagjai

Balogh László, Bárdos Jenő, Barkó Endre, Emőkey András, Falus Iván, Fáyné Dombi Alice, Fűzi Beatrix, Gáspár Mihály, Goda Éva, Golnhofer Erzsébet, Gombocz János, Hadházy Tibor, Hauser Zoltán, Hoffmann Rózsa, Hollós Sándor, Holik Ildikó Katalin, Horváth H. Attila, Kotschy Andrásné, Kurtán Zsuzsa, Mesterházi Zsuzsa, Pais Ella Regina, Papp Katalin,  Pentelényi Pál, Petőcz Jánosné, Pukánszky Béla, Rapos Nóra, Sáska Géza, Soósné Faragó Magdolna, Stéger Csilla, Szekeres Tamás,  Tóth Béláné, Tóth Péter, Trencsényi László, Varga Lajos, Vass Vilmos, Visnyik Katalin, Zsolnai Anikó 

Meghívottak:

Bálint Péter, Gombos Norbert, Estefánné Varga Magdolna, Kadocsa László, Karacsné Marlok Zsuzsanna, Karainé Gombocz Orsolya, Kormos József, Suplicz Sándor, Stéger Csilla, Szőke-Milinte Enikő

Az albizottság által működtetett honlap

http://www.bgk.uni-obuda.hu/pedkalb/