Digitális Pedagógia Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

A Digitális Pedagógia Albizottság a Pedagógiai Tudományos Bizottság olyan egysége, amely célul tűzte ki a nevelés- és informatikatudomány határterületén az IKT és a médiaműveltség, illetve a digitális technológia – beleértve a mesterséges intelligencia – oktatási lehetőségeinek, kihívásainak kutatását. Az albizottság hálózati szerveződésű, munkaformájára a tagság önkéntes vállalása a jellemző. A tagság kutatási és innovációs eredményeinek disszeminálására, illetve megvitatására folyamatosan biztosítunk lehetőséget személyes, online és hibrid találkozókon.

Szakmai tanácskozásainkon – bemutatkozó előadások tartása révén – kiemelt szerepet biztosítunk a PhD hallgatók szerepvállalásának is. A szakmai találkozók rendszerint országos/nemzetközi szintű hazai konferenciák keretében, illetve szatellit programjaként kerülnek megrendezésre. A rendezvények
között kiemelt szerepet kap az évenként megrendezésre kerülő Országos Neveléstudományi Konferencia, az Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia, a Pedagógiai Értékelési Konferencia, és a Kiss Árpád Emlékkonferencia.

Tagságunk számos hazai, nemzetközi szervezet és konferencia aktív résztvevője (HERA, Pedagógusképzési Albizottság, EU Digital and Online Learning munkacsoport, UNESCO Institute for Information Technology in Education, International Society of Engineering Pedagogy, European Conference for Research on Learning and Instruction).

Az albizottság elnöke: Buda András egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Az albizottság titkára: Czékmán Balázs (Puskás Ferenc Iskola)

Az albizottság tagjai: Abonyi-Tóth Andor; Bredács Alice; Buda András; Czékmán Balázs; Dorner Helga; Fehér Péter; Fodorné Tóth Krisztina Judit; Hauser Zoltán; Kárpáti Andrea; Kis-Tóth Lajos; Komenczi Bertalan; Kővári Attila; Molnár György; Molnár Gyöngyvér; Nagy Ádám; Námesztovszki Zsolt; Ollé János; Racsko Réka; Simonics István; Tóth Péter; Turcsányi-Szabó Márta; Z. Karvalics László

Meghívottak: Főző Attila, Hunya Márta, Jakab György, Könczöl Tamás, Kőrösné Mikis Márta

Az albizottság Youtube csatornája:

https://www.youtube.com/@digipedalbiz