Felsőoktatás-pedagógiai Albizottság

Az albizottság céljai és feladatai

A Felsőoktatás-pedagógia Albizottság az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretein belül működik. A tudományos testület a feladatait és céljait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A hazai felsőoktatás-pedagógiai kutatások és kutatás-alapú fejlesztőmunka ösztönzése, elsősorban műhelyviták, konferenciák és kerekasztal beszélgetések szervezése által.

2. Fiatal kutatók bevonása a tudományos közösség tevékenységébe.

3. Az albizottság tagjai által képviselt kutatóműhelyek és fejlesztőmunkát végző központok együttműködésének koordinálása és szakmai érdekképviselete.

4. Nemzetközi kutatási együttműködések ösztönzése a felsőoktatás-pedagógia területén.

5. Közös szakmai programok megvalósításának kezdeményezése más az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretén belül működő albizottságokkal, területi munkabizottságokkal, neveléstudományi és pszichológiai doktori iskolákkal.

6. Felsőoktatás-pedagógiai kutatások és fejlesztőmunka eredményeinek rendszeres publikálása és disszeminálása hazai és nemzetközi tudományos és szakmai fórumokon.

Az albizottság elnöke: Dorner Helga (ELTE)

Az albizottság titkára: Dringo-Horváth Ida (KRE)

Az albizottság tagjai: Aczél Petra (MOME), Baumstark Bea (ELTE), Benedek András (BME), Czakó Andrea (ELTE), Dósa Kata (BCE), Fábri György (ELTE), Faragó Klára (ELTE), Géring Zsuzsa (BGE), Halász Gábor (ELTE), Hunyady György (MTA, ELTE), Kozma Tamás (DE), Kováts Gergely (BCE), Medgyes Péter (ELTE), Molnár Gyöngyvér (SZTE), Nguyen Luu Lan Anh (ELTE), Podráczky Judit (MATE), Pusztai Gabriella (DE), Rapos Nóra (ELTE), Rónay Zoltán (ELTE), Stéger Csilla (PwC), Zsolnai Anikó (ELTE)

A Felsőoktatás-pedagógiai Munkacsoport által szervezett előadás-sorozat és konferenciák

Pedagógia – felsőfokon hibrid előadássorozat (2021/2022)

Felsőoktatás-pedagógia Konferencia, 2023. április 13.

Országos konferencia: Felsőoktatás-pedagógiai kutatások és fejlesztőmunka az új feltételek között, 2023. október 25.