Miskolci Akadémiai Bizottság

A szakbizottság küldetése, célja

 A szakbizottság általános célja, hogy a Neveléstudomány területén a régióban dolgozó szakembereket összefogja, a különböző területek kutatóit az egymás tevékenysége iránti érdeklődésre és közös tevékenységekre ösztönözze. E célkitűzés megvalósítása során számít az Észak-Magyarországi Régióban tevékenykedő kutatók, oktatók, neveléstudomány területén érdekelt értelmiségiek munkájára és együttműködésére. A szakbizottság konkrét céljai:

  • az adott tudományterületen folyó MAB tevékenység összefogása, a kutatók közötti személyes kapcsolatok elősegítése, együttműködésük kialakítása;
  • tudományos ülések és konferenciák, egyéb tudományos rendezvények szervezése;
  • állásfoglalás tudományterületének kérdéseiben;
  • a MAB elnökének kérésére véleménynyilvánítás illetve javaslattétel;
  • Akadémiai ciklusonként (3 évenként) munkatervet, évente rendezvénytervet és beszámolót készítenek a MAB elnöke által megadott szempontok és határidők szerint.;
  • munkabizottságok működtetése;
  • közreműködés a pályázatok elbírálásában;
  • kapcsolattartás az MTA illetékes tudományos osztályával;
  • A szakbizottság a szakterületileg illetékességi körébe tartozó tudományos minősítést szerzett kutatók köztestületi tagságát szorgalmazza.

Területi bizottság elnökeDr Hanák Zsuzsanna PhD.

Területi bizottság titkára: Kovács László, PhD

A Területi bizottság tagjai: Csövek Andrea PhD., Dávid Mária PhD, Estefánné Varga Magdolna PhD. Fazakas Ida PhD, Forgó Sándor habil. PhD. Gaál Gabriella PhD, Hadnagy József PhD, Hanák Zsuzsanna PhD, Hatvani Andrea PhD, Héjja-Nagy Katalin PhD, Herpainé Lakó Judit PhD hallg., Kovács László PhD, Lengyelné Molnár Tünde PhD, Mogyorósi Zsolt PhD, Ollé János habil PhD, Perjés István egyetemi tanár, Szabó Bálint PhD, Szebeni Rita PhD, Taskó Tünde PhD, Tóth Tibor PhD, Tóthné Parázsó Lenke PhD, Virág Irén PhD

Esetleges meghívottak: Vezetők (MAB; EKF; ME stb.), Dr. Pléh Csaba, Dr. Bárdos Jenő, Dr. Falus Iván, Dr. Kis-Tóth Lajos

Területi bizottság által működtetett honlaphttp://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag