Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)

Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)

Cím: 6720 Szeged, Somogyi u. 7. (6701 Szeged, Pf. 527.)

Telefon: (62) 553-911

Fax: (62) 553-912

E-mail: titkarsag@szab.u-szeged.hu

Honlap: http://www2.u-szeged.hu/szab

Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság

Elnök: Balogh Tibor

Telefon: 06-20/597-1117

Titkár: Pető Zoltán 

Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság

Elnök: Farkas Olga

Gyermekintéz- mények Mentál-higiénés Munkabizottság

Elnök: Miskolcziné Radics Katalin

Mentálhigiénés prevenció Munkabizottság

Elnök: Csapó Ágnes dr.

Telefon: +36-62-342-043, +36-62-544-000/2043

Neveléstörténeti Munkabizottság

Elnök: Pukánszky Béla

Oktatáselméleti Munkabizottság

Elnök: Molnár Gyöngyvér

Az MTA Köztestületi tagja

SZTE Neveléstudományi Intézet,

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Honlap: http://www.staff.u-szeged.hu/~gymolnar/

Óvodapedagógiai Munkabizottság

Elnök: Sztrinkóné Nagy Irén

Telefon: 06-30/315-1532

Pályalélektani Munkabizottság

Elnök: Zakar András

Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Munkabizottság

Elnök: Pető Zoltán

Tehetség- fejlesztés és Minőség- biztosítás Munkabizottság

Elnök: Duró Zsuzsa

Telefon: 06-20/33-14-703 

 

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu