Határozatok 2010. május 21.


Határozat 1: (a) A bizottság - nagydoktori tagjainak állásfoglalása alapján - Vámos Ágnes nagydoktori habitusvizsgálatára Báthory Zoltánt és Nagy Józsefet („tartalék” tagként Szabó László Tamást), (b) Kéri Katalin nagydoktori habitusvizsgálatára pedig Pukánszky Bélát és Donáth Pétert („tartalék” tagként pedig Németh Andrást) kéri föl. A habitusvizsgálókat fölkéri arra is, hogy tegyenek egyeztetett javaslatot a nagydoktori védések bíráló bizottságainak tagjai is. A habitusvizsgálat eredményének ismertetésére és vitájára a következő bizottság ülésen (Pécsi Akadémiai Bizottság, 2010. szeptember 24.) kerüljön sor.

Határozat 2: A bizottság (a) köszönetét fejezi ki Vidákovich Tibornak az ONK-k alapos számszerű elemzéséért; egyben kéri Ollé Jánost, hogy Vidákovich Tibor ONK-król készített elemzését tetesse föl a bizottság honlapjára. (b) Ugyancsak elismerését és köszönetét fejezi ki az ONK-10 programbizottságának és személy szerint Csíkos Csabának az eddigi előkészületekért; egyben kéri a programbizottságot, hogy a vitában elhangzottakat megfontolva döntsön a fölmerült kérdésekben. (c) Fölkéri Németh Andrást, az ONK-11 programtanácsának elnökét, hogy a következő ülésen Pécsi Akadémiai Bizottság, 2010. szeptember 24) bocsássa vitára az ONK-11 szakmai-tudományos koncepcióját.

Határozat 3: A bizottság (a) Megkéri Kozma Tamást – mint az MTA Oktatási Bizottság „oktatástudományi” munkabizottságának vezetőjét -, hogy betekintésre bocsássa rendelkezésre a munkabizottság eddig elkészült anyagát. (b) Fölkéri a Falus Ivánt, hogy – az előző bizottsági ülés (2010. február 19) vitája alapján a tanárképzéssel kapcsolatban fogalmazza meg és bocsássa megvitatásra az álláspontját. (c) Fölkéri Csapó Benőt, hogy –aktuális akadémiai előadása alapján - az MTA Oktatási Bizottság közoktatási munkabizottságának megállapításaival kapcsolatban fogalmazza meg és bocsássa megvitatásra az álláspontját. (d) Fölkéri Halász Gábort, hogy – folyamatban lévő kutatásai alapján – tekintse át az oktatáskutatás nemzetközi tendenciáit, illetve hazai föladatait. Az anyagok vitájára a bizottság legközelebbi ülésén kerüljön sor.

Határozat 5: A bizottság köszönetét fejezi ki Pataki Gyöngyvérnek, hogy – Zrinszky László betegsége miatt – átvette és befejezte a „Tanulmányok a neveléstudományok köréből 2003” c. kötet szerkesztését, és ezzel lehetővé tette, hogy a sorozat ezen kötete megjelenhessen.

 

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu