Határozatok 2011. szeptember 27.

Határozat 1: A Bizottság akadémiai doktor tagjai Lükő István akadémiai doktori pályázatát 30%-os szavazati aránnyal elutasították.

Határozat 2: A bizottság a fönti megjegyzésekkel a nagydoktori speciális követelmények módosítását elfogadja (l. mellékletben). Fölhatalmazza a bizottság elnökét, hogy a módosított speciális követelményeket a II. osztályhoz elfogadásra előterjessze.

Határozat 3: A Pedagógiai Bizottság később meghatározandó időben vitát rendez a magyar neveléstudományosság helyzetéről.

Határozat 4: A bizottsági tagok 11 szavazattal támogatták a beérkezett köztestületi kérelmeket (Molnár György, Víg Tibor, Héjj Andreas).

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu