Határozatok 2011. május 20.

Határozat 1: A Bizottság akadémiai doktor tagjai Pusztai Gabriella akadémiai doktori pályázatát 98%-os eredménnyel támogatták. Javasolták a következő védési bizottság kiküldését:

Elnök: Pataki Ferenc akadémikus (tartalék: Mátrai Zsuzsa DSc)
Titkár: Bárdossy Ildikó CSc (tartalék: Bajomi Iván PhD)
Opponensek: Meleg Csilla DSc
Halász Gábor DSc
Róbert Péter CSc (tartalék: Kamarás István DSc)
Tagok: Csapó Benő DSc
Nagy Péter Tibor DSc
Mátrai Zsuzsa DSc
Bárdos Jenő DSc
Kamarás István DSc
Barakonyi Károly DSc
Javasolt előterjesztők a II. osztályon: Pataki Ferenc, Halász Gábor.

Határozat 2: A Bizottság akadémiai doktor tagjai Zsolnai Anikó akadémiai doktori pályázatát 89%-os eredménnyel támogatták. Javasolták a következő védési bizottság kiküldését:
Elnök: Csépe Valéria akadémikus (tartalék: Kozma Tamás DSc)

Titkár: Golnhofer Erzsébet CSc (tartalék: Chrappán Magdolna PhD)
Opponensek: Erős Ferenc DSc, Kárpáti Andrea DSc, Meleg Csilla DSc (tartalék: Mátrai Zsuzsa DSc)
Tagok: László János DSc, Bábosik István DSc, Szabó László Tamás DSc, Mátrai Zsuzsa DSc, Fülöp Márta CSc.
Javasolt előterjesztők a II. osztályon: Pléh Csaba akadémikus, Mátrai Zsuzsa DSc.

Határozat 3.: A bizottság 13 szavazattal Lelovics Zsuzsa köztestületi kérelmét nem támogatja.

Határozat 4.: A bizottság Trencsényi László második habitusvizsgálójának Bárdos Jenő DSc-t javasolja.
(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu