Határozatok 2011. február 18.

Az MTA Neveléstudományi Bizottság 2011. február 18-i ülésének határozatai


Határozat 1.: A bizottság ellenszavazat nélkül, egyhangúlag támogatta Bencéné Fekete Andrea, Emőkey András, Engler Ágnes, habók Anita, Mrázik Julianna, Rébay Magdolna, Sanda István Dániel és Szíjártó Imre köztestületi tagság iránti kérelmét.

Határozat 2.: A bizottság felkéri Csapó Benőt, hogy az elhangzottak alapján, saját belátása szerint véglegesítse a köztestületi tagsági felvétel kritériumrendszerét és térjen ki arra, hogy mindez hogyan hajtható végre, hogyan illeszkedik a köztestülethez, mikortól lép életbe, meddig van érvényben.

Határozat 3.: A bizottság elfogadta Németh András tájékoztatóját az ONK 2011 előkészületeiről.

Határozat 4.: A bizottság egyhangú szavazással felkérte Benedek Andrást a 2012-es ONK elnöki teendőinek ellátására.

Határozat 5.: A bizottság jelölje Mátrai Zsuzsát és Pukánszky Bélát (tartalék: Czachesz Erzsébet) Trencsényi László habitusvizsgálatának elvégzésére.

Határozat 6.: A bizottság elfogadja, hogy a Nevelésügyi Kongresszus követő konferenciájának szakmai-tudományos támogatója legyen.

Határozat 7.: A bizottság elfogadja, hogy társul a Zsolnai József emléküléshez.

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu