Határozatok 2010. szeptember 25.

Határozat 1

A bizottság fölkéri doktori munkabizottságát, hogy – az elhangzottak alapján - készítsen állásfoglalás-tervezetet az egyetemi (PhD) doktori iskolák akkreditációjával kapcsolatban, és azt terjessze a bizottság elé. Fölkéri Szabó László Tamást az állásfoglalás-tervezet megszövegezésére.

 

Határozat 2

A bizottság köszönettel fogadja egy interdiszciplináris albizottság előkészítését. Az elhangzottak alapján fölkéri Benedek Andrást, hogy – az elhangzottak figyelembe vételével – szervezze meg az albizottságot, és tegyen javaslatot az elnök személyére és az albizottság elnevezésére.

 

Határozat 3

A bizottság – tudomásul véve vonatkozó albizottságainak állásfoglalásait – fölkéri Forgó Sándor, Hoffmann Rózsa és Koltai Dénes köztestületi tagtársakat, hogy elnökként irányítsák az informatikai, a pedagógusképzési és az andragógiai albizottságot.

 

Határozat 4

A bizottság ad hoc bizottságot küld ki az albizottságokra vonatkozó szabályozás megfogalmazására. Fölkéri Brezsnyánszky Lászlót és Hunyady Györgynét az ad hoc bizottságban való részvételre, valamint Németh Andrást az ad hoc bizottság munkájának koordinálására.

 

Határozat 5

A bizottság fölkéri a „prezidentek munkabizottságát” (vezető: Csapó Benő), hogy véglegesítsék javaslatukat az ONK 2010 elnökjelöltjéről. Előzetesen egyeztetve az elnökséggel, a bizottság a jelöltet a november 20-i ülésén kívánja jóváhagyni.

 

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu