Határozat 2009. november 20.

A bizottság fölkéri Csíkos Csabát (SzTE BTK Neveléstudományi Intézet), hogy Csapó Benővel együtt rendezze meg a X. Országos Neveléstudományi Konferenciát (2010). Fölkéri továbbá Németh Andrást a XI. Országos neveléstudomnányi Konferencia megrendezésére (2011). .

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu