Határozatok 2009. december 11.

2009-12-14

 

A nevtud biz 2009. dec. 11-i ülésének határozatai (tervezet)

 

Határozat 1

 

A bizottság – megismerve a IX. Országos Neveléstudományi Konferenciáról szóló írásos beszámolót - megköszöni Bárdos Jenő és munkatársai áldozatos munkáját, amellyel a konferenciát megszervezte. Egyben fölkéri Vidákovich Tibort, hogy – Perjés Istvánnal és Bárdos Jenővel együttműködve – a számok tükrében mutassa be a bizottságnbak a VII-IX. ONK jellegzetességeit.

 

Határozat 2

 

A bizottság elfogadta a 2010-es rendes ülések dátumait: február …, május 14, szeptember 24, december 10. Egyben megbízza az elnökséget a rendes ülések helyszíneinek kiválasztásával, illetve (esetleg) rendkívüli) ülés szervezésével.

 

Határozat 3

 

A bizottság Németh András, valamint Brezsnyánszky László és Hunyady Györgyné előterjesztésében megvitatta, kiegészítette és elfogadta az albizottságok munkájának szabályozását, és azt az érvényben lévő ügyrendbe iktatta.

 

Határozat 4

 

A bizottság – megköszönve eddigi szervező és irányító munkáját – tudomásul vette Falus Iván leköszönését a didaktika albizottság elnöki posztjáról; valamint jóváhagyólag tudomásul vette Szabó László Tamás albizottsági elnökké választását.

 

Határozat 5

 

A bizottság megvitatta Falus Iván előterjesztését a kilencven éves Ágoston György köszöntésére. Fölkérte Falus Ivánt a köszöntő levél megfogalmazására, valamint az elnökséget arra, hogy ezt a levelet Ágoston Györgynek átadja. 

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu