2011. szeptember 16-17.

Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai

(VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia)

2011. szeptember 16-17.

Debrecen

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, az MTA Debreceni Területi Szakbizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság 2011. szeptember 16-17-én rendezi meg Debrecenben az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai (VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia) elnevezésű tudományos tanácskozását.

A tervezett konferencia az 1999-ben útjára bocsátott konferencia-sorozat alapgondolatát folytatja. Azt szeretnék elérni, hogy az idei rendezvény – folytatva a hagyományokat – Kiss Árpád (egyben kiváló kortársai és az egész történelmi korszak) szellemi hagyatékát, "egy európai értelemben művelt és fogant pedagógiá"-t, a neveléstudomány lehetőleg teljes interdiszciplináris kapcsolatrendszerébe ágyazva ápolja.

A 2009-es, VI. Emlékkonferencia alapgondolata, az „abszolút pedagógus”, illetve az „abszolút pedagógia” volt. Az értelmiségtörténeti megközelítésen belül azt kívántuk vizsgálni, hogy milyen intellektuális és egyéb szinergetikus folyamatok keletkeznek azok munkájában, akik nemcsak egzisztenciális okokból lesznek tanítók, tanárok, sőt mesterek, hanem akik kiváló értelmiségiként, belső kényszerből választották alkotó munkájuk igazi terepéül a pedagógia közegét.

A globalizáció, a posztindusztrializmus és a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket kiegyenlíteni hivatott változó szerepű állam új társadalmi közeget teremtettek, sőt folytonosan teremtenek is. Az oktatás piacáért folytatott elsősorban gazdasági, s csak jóval kisebb mértékben szakmai indíttatású harc napjainkban már az országhatárokat túllépve nemzetközi dimenziókat öltött.

Az elmúlt két évtizedben a világ felsőoktatása forradalmakon ment keresztül. Számos (mint utólag gyakran nyilvánvalóvá vált) egymásnak diametrálisan ellentmondó szervezési, szerkezeti és finanszírozási változással reformálta működését. Többször értékelte át a tudás alap-paradigmáit, többször fogalmazta újjá a társadalom elvárásait is. Hol a fiatalok munkanélkülisége elleni egyedül hatékony parkoló pályaként határozta meg önmagát, hol a kiválóság címeiért való versengést írta zászlajára. Miközben a leépítések és elbocsátások Damoklész-kardja lebegett a felsőoktatás feje fölött, a piac igényeire való hivatkozással rendszeresen változtatták az adminisztratív elvárásokat.

Ebben a helyzetben a 2011-es VII. Emlékkonferencia a felsőoktatás szélesen értelmezett problémakörét választja vezető témájául.

Tervezett szekciók:
 • 1) Felsőoktatás – az alakváltozások összességében
 • 2) Az „abszolút” pedagógus problémája
 • 3) Az „iskolateremtő” pedagógus problematikája
 • 4) Irányzatok és elméletek a mai pedagógiában. A pedagógiai és a rokon tudományok. Módszerek és módszertanok.
 • 6) A tanárképzés keretei és tartalmai
 • 7) Teljesítmény az oktatásban
 • 8) A tanítás művészete és technikája
 • 9) Összehasonlító pedagógia
 • 10) Multikulturális társadalom és oktatás. Oktatás(ügy) és kisebbségek.
 • 11) A civiltársadalom és az oktatás(ügy), civiltársadalom és eredményesség
 • 12) A pedagógiai tudomány és az oktatásügy története. Debreceni Iskolák a pedagógiában.
 • 13) Kiss Árpád pedagógiája

A tervezett előadás absztraktját 2011. július 10-ig kérjük feltölteni a konferencia honlapjára: http://www.kissarpadkonf.unideb.hu/2011. Az előadások időtartama 20 perc. Az absztraktok hossza szóközökkel együtt 1500-3000 karakter, az ettől eltérő hosszúságú absztraktokat nem tudjuk kötetbe szerkeszteni.

A konferencia előadásait, az eddigi Kiss Árpád Emlékkonferenciák során követett eljáráshoz hasonlóan ismét összefoglaló kötetben szeretnénk megjelentetni. Az előző konferencia gyűjteményes kötete 2010-ben megjelent.

Az eddigi konferenciák kötetei korlátozott számban megrendelhetőek. Részvételi díj 22 000 Ft, előadóknak 18 000 Ft. A részvételi díj a konferencia kiadványait, a fogadást és a frissítőket tartalmazza (Igény szerint a szállásfoglalásban is tudunk segíteni.) Debrecen – Budapest, 2011. május Báthory Zoltán, a tudományok doktora, MTA Pedagógiai Bizottsága Buda András, ph.d. DE Neveléstudományok Intézete Kiss Endre, a tudományok doktora, ELTE - KJF Kozma Tamás, a tudományok doktora, DE Neveléstudományok Intézete Trencsényi László, ELTE Magyar Pedagógiai Társaság
(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu