Neveléstörténeti albizottságElnök: Németh András DSc


Titkár: Ambrusné Kéri Katalin PhD, Pornói Imre PhD


Honlap:

Tagok: Meghívottak:
Dombi Alice CSc Tölgyesi József
Donáth Péter DSc
Fehér Erzsébet CSc
Géczi János PhD
Kardos József DSc
Kelemen Elemér CSc
Kurucz Rózsa CSc
Mann Miklós DSc
Mikonya György PhD
Nagy Péter Tibor DSc
Orosz Gábor CSc
Pornói Imre CSc
Pukánszky Béla DSc
Szabó Lajos CSc
Szabolcs Éva CSc
Szabó Péter PhD
Golnhofer Erzsébet CSc
Kovácsné Németh Mária CSc
Sáska Géza CSc

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu