Albizottságok

Albizottság neve

Elnök

Titkár

Andragógiai

Koltai Dénes CSc

Bajusz Klára

Didaktikai

Vidákovich Tibor CSc

Vámos Ágnes

Doktori (önálló) Munkabizottság

Kozma Tamás DSc

 

Gyógypedagógiai

Mesterházi Zsuzsa CSc

Gereben Ferencné PhD

Informatikai

Forgó Sándor PhD

Tóth Péter PhD

Nevelésszociológiai

Pusztai Gabriella PhD

Bocsi Veronika PhD

Neveléstörténeti

Németh András DSc

Kéri Katalin Phd, Pornói Imre PhD

Pedagógusképzési

Pukánszky Béla DSc

Tóth Péter PhD

Szomatikus Nevelési

Gombocz János CSc

Keresztesi Katalin CSc

Tantárgypedagógiai

Poór Zoltán


Honlap- és lexikonszerkesztő (önálló) munkabizottság Ollé János PhD  

 

 

 

 

 

 


 

 

(c) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 2009
weblap@nevelestudomany.hu