2015. évi határozatok

1/2015. (II.06.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság 7 erre jogosult tagja titkos szavazással, Horváth H. Attila habitusáról nemlegesen foglalt állást.

 

02/2015. (II.6.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a beérkezett pályázatokat sorrendbe szedve a következő módon támogatja.

Minden pályázat esetén az igényelt összeg megítélését támogatja.

 

03/2015. (II./06) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadja a 2015. évi ONK előkészületeiről szóló beszámolót. A PTB úgy ítéli meg, hogy a szervezők eddig munkája alapján a konferencia sikeres megrendezése biztosított.

 

04/2015. (II/06.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadja a PTB 2015-es munkatervét.

 

05/2015. (II/06.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a beszámolót elfogadja, valamint Fülöp Márta és Köllő János szerkesztőbizottsági tagságát támogatja.

 

06/2015. (IV/30.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadta az albizottsági elnökök beszámolóját.

 

07/2015. (IV/30.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadta a 2014. évi ONK megszervezéséről és lebonyolításról szóló elnöki beszámolót.

 

08/2015. (IV/30.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadta a 2015. évi ONK megszervezéséről szóló elnöki beszámolót.

 

09/2015. (VI/25.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadta a Bizottság elnökének beszámolóját.

 

10/2015. (VI/25.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadta, hogy a köztestületi tagok felvételének eljárása a bizottsági ülésen történjen az eljárásban korábban rögzített szempontok alapján.

 

11/2015. (VI/25.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elfogadta a folyóiratlista megújításának javasolt szempontrendszerét.

 

12/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Bacskai Katinka köztestületi jelentkezését.

 

13/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Cziboly Ádám köztestületi jelentkezését.

 

14/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Eck Júlia köztestületi jelentkezését.

 

15/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Hanák Zsuzsanna köztestületi jelentkezését.

 

16/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Hauser Zoltán köztestületi jelentkezését.

 

17/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Kissné Zsámboki Réka köztestületi jelentkezését.

 

18/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Miklósi Márta köztestületi jelentkezését.

 

19/2015. (X/29.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatta Vincze Tamás András köztestületi jelentkezését.

 

20/2015. (X/29.) PTB határozat

Ambrusné Kéri Katalin habitusvizsgálatára felkért habitusvizsgálók: Pukánszky Béla, Németh András, akadályoztatás esetén Golnhofer Erzsébet.

 

21/2015. (X/29.) PTB határozat

Bizottság felkéri Kaposi Józsefet, hogy támogassák a folyóiratlista frissítését (lektoráltság megítélése).