2012. évi határozatok

1/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság elfogadja Kozma Tamás tájékoztatóját az előző ciklus munkájáról, egyben felkéri Nagy Józsefet, hogy a következő ülésre készítsen írásos előterjesztést a bizottság elnevezésével kapcsolatban.

 

2/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság azzal fogadja el a munkaprogramot, hogy abból kikerül a folyóirat indítása, árnyaltabban jelenik meg benne az oktatáspolitikai szerepvállalás, a célokhoz pedig konkrét feladatokat is hozzárendel az előterjesztő. A módosított munkaprogramot a Bizottság a következő ülésén tárgyalja újra.

 

3/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság elfogadja a 2012. évi ONK előkészületeiről szóló beszámolót, egyben kéri az Elnökséget, hogy a következő bizottsági ülésre készítsen előterjesztést a 2013. évi ONK szervezéséről.

 

4/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság felkéri a két javaslat előterjesztőjét, hogy vizsgálják meg azok összeszerkeszthetőségét, tegyenek írásos javaslatot, melyet az Elnökség – a bizottság tagjainak véleményei alapján – véglegesít.

 

5/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság Medgyes Pétert kéri fel, hogy Kéri Katalin habitusvizsgálatát végezze el.

 

6/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság valamennyi Albizottságát megerősítette.

 

7/2012. (II.24.) PTB határozat

A Bizottság titkos szavazással valamennyi kérelmet támogatja (Dorner Helga, Krokovay Ágnes, N. Tóth Ágnes, Tigyi Zoltánné, Zászkaliczky Péter)

 

1/2012. (IV.20.) PTB határozat

(1) A Bizottság támogatja, hogy az Új kutatások a neveléstudományokban című kötetek sorozatszerkesztői Kozma Tamás és Perjés István. Mellettük a mindenkori ONK elnöke is ellátja a szerkesztői feladatokat, emellett a konferencia költségvetéséből finanszírozza a kötet megjelenését. (2) A Tanulmányok a neveléstudomány köréből című kiadványsorozat szerkesztő bizottságának elnöke a mindenkori PTB elnök (jelenleg Falus Iván). A szerkesztő bizottság bizottság (tagjai: Golnhofer Erzsébet, Halász Gábor, Meleg Csilla, Pukánszky Béla, Pusztai Gabriella) tesz javaslatot a kötetekre. Falus Iván Csapó Benőt kéri fel a soron következő természettudományos nevelés kötetének szerkesztésére. elfogadja a 2012. évi ONK előkészületeiről szóló beszámolót, egyben kéri az Elnökséget, hogy a következő bizottsági ülésre készítsen előterjesztést a 2013. évi ONK szervezéséről.

1/12012. (VI.8.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság megvitatta a Magyar Pedagógia folyóirat helyzetének írásos áttekintését, a hozzászólásokra érdemi válaszokat kapott, így elfogadja a beszámolót.

 

2/2012. (VI.8.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság elismerve eddigi sikeres munkáját, Csapó Benőt kéri fel arra, hogy továbbra is lássa el a Magyar Pedagógia folyóirat főszerkesztését.

 

3/2012. (VI.8.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság időszerűnek és fontosnak tartva a szakmai szimpoziumot, arra kéri fel Németh Andrást, hogy a beérkezett javaslatokat figyelembe véve készítse el a módosított programot, melyben az albizottságok is kapjanak helyet.

 

4/2012. (VI.8.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatja az albizottságok új vezetőit: Poór Zoltán, társelnök Tóth Zoltán (Tantárgy-pedagógiai); Koltai Dénes (Andragógiai); Vidákovich Tibor (Didaktikai); Hamar Pál (Szomatikus nevelési); Németh András (Neveléstörténeti); Pusztai Gabriella (Nevelésszociológiai); Forgó Sándor (Informatikai); Pukánszky Béla (Pedagógusképzési).

 

5/2012. (VI.8.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyetért a tanárképzés osztatlan képzési formára való átalakításának terveivel kapcsolatban megfogalmazott állásfoglalással, melyet továbbít a II. Filozófiai és Történettudományok Osztály Elnökének.

 

6/2012. (VI.8.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság Fodorné Tóth Krisztina, Kopp Erika és Nóbik Attila felvételi kérelmét támogatja.

 

1/2012. (XI.9.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatja a Magyar Pedagógiai Társaság kezdeményezését a Kiss Árpád-díj megőrzésére.

 

2/2012. (XI.9.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a XIII. ONK megszervezésével Kis-Tóth Lajost bízza meg.

 

3/2012. (XI.9.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a XIV. ONK megszervezésével Tóth Zoltánt bízza meg.

 

1/2012. (XII.7.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan elfogadja a Tanulmányok a neveléstudomány köréből című tanulmánykötet további köteteinek tervezetét.

 

2/2012. (XII.7.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan támogatja azt a javaslatot, hogy a tudományos minőség kérdését – annak hazai és nemzetközi társadalomtudományi kontextusát egy önálló műhelybeszélgetés keretében, 2013. június 28-án tárgyalja meg a Bizottság. Egyben felkéri Halász Gábort, hogy a témáról készítsen írásbeli javaslatot a Bizottság számára 2013 februárjában.

 

3/2012. (XII.7.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság erre jogosult tagjai Gyarmathy Éva habitusvizsgálatával kapcsolatban nemlegesen foglaltak állást.

 

4/2013. (XII.7.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a beérkezett pályázatokat (Fischer Alajos, Tratnyek Magdolna, Ujlakyné Szűcs Éva, Katona László Katona György, Kasik László) egyhangúan támogatja.