2011. évi határozatok

1/2011. (II.18.) PTB határozat

A bizottság ellenszavazat nélkül, egyhangúlag támogatta Bencéné Fekete Andrea, Emőkey András, Engler Ágnes, habók Anita, Mrázik Julianna, Rébay Magdolna, Sanda István Dániel és Szíjártó Imre köztestületi tagság iránti kérelmét.

 

2/2011. (II.18.) PTB határozat

A bizottság felkéri Csapó Benőt, hogy az elhangzottak alapján, saját belátása szerint véglegesítse a köztestületi tagsági felvétel kritériumrendszerét és térjen ki arra, hogy mindez hogyan hajtható végre, hogyan illeszkedik a köztestülethez, mikortól lép életbe, meddig van érvényben.

 

3/2011. (II.18.) PTB határozat

 

A bizottság elfogadta Németh András tájékoztatóját az ONK 2011 előkészületeiről.

 

4/2011. (II.18.) PTB határozat

A bizottság egyhangú szavazással felkérte Benedek Andrást a 2012-es ONK elnöki teendőinek ellátására.

 

5/2011. (II.18.) PTB határozat

A bizottság jelölje Mátrai Zsuzsát és Pukánszky Bélát (tartalék: Czachesz Erzsébet) Trencsényi László habitusvizsgálatának elvégzésére.

 

6/2011. (II.18.) PTB határozat

A bizottság elfogadja, hogy a Nevelésügyi Kongresszus követő konferenciájának szakmai-tudományos támogatója legyen.

 

7/2011. (II.18.) PTB határozat

A bizottság elfogadja, hogy társul a Zsolnai József emléküléshez.

 

1/2011. (III.25.) PTB határozat

A Bizottság akadémiai doktor tagjai Szabolcs Éva akadémiai doktori pályázatát 100%-os eredménnyel támogatják, és a következő a védési bizottság kiküldését javasolják:

Elnök: Orosz Sándor Dsc (tartalék: Meleg Csilla DSc)

Titkár: Brezsnyánszky László PhD (tartalék: Pusztai Gabriella PhD)

Opponensek: Pukánszky Béla DSc, Kardos József Dsc, Mátrai Zsuzsa Dsc (tartalék: Vajda Zsuzsa Csc)

Tagok: Ladányi Andor DSc, Bárdos Jenő DSc, Forray R. Katalin Dsc, Nagy József Dsc, Szabó László Tamás DSc (tartalék: Péter Katalin Dsc, Nagyné Szegvári Katalin Dsc)

 

1/2011. (IV.15.) PTB határozat

A bizottság ellenszavazat nélkül, egyhangúlag támogatta Dancsó Tünde, D. Molnár Éva, Óhidy Andrea köztestületi tagság iránti kérelmét. Lelovics Zsuzsanna kérelmének tárgyalását elnapolta.

 

1/2011. (V.20.) PTB határozat

A Bizottság akadémiai doktor tagjai Pusztai Gabriella akadémiai doktori pályázatát 98%-os eredménnyel támogatták. Javasolták a következő védési bizottság kiküldését:

Elnök: Pataki Ferenc akadémikus (tartalék: Mátrai Zsuzsa DSc)
Titkár: Bárdossy Ildikó CSc (tartalék: Bajomi Iván PhD)
Opponensek: Meleg Csilla DSc
Halász Gábor DSc
Róbert Péter CSc (tartalék: Kamarás István DSc)
Tagok: Csapó Benő DSc
Nagy Péter Tibor DSc
Mátrai Zsuzsa DSc
Bárdos Jenő DSc
Kamarás István DSc
Barakonyi Károly DSc
Javasolt előterjesztők a II. osztályon: Pataki Ferenc, Halász Gábor.

 

2/2011. (V.20.) PTB határozat

A Bizottság akadémiai doktor tagjai Zsolnai Anikó akadémiai doktori pályázatát 89%-os eredménnyel támogatták. Javasolták a következő védési bizottság kiküldését:
Elnök: Csépe Valéria akadémikus (tartalék: Kozma Tamás DSc)

Titkár: Golnhofer Erzsébet CSc (tartalék: Chrappán Magdolna PhD)
Opponensek: Erős Ferenc DSc, Kárpáti Andrea DSc, Meleg Csilla DSc (tartalék: Mátrai Zsuzsa DSc)
Tagok: László János DSc, Bábosik István DSc, Szabó László Tamás DSc, Mátrai Zsuzsa DSc, Fülöp Márta CSc.
Javasolt előterjesztők a II. osztályon: Pléh Csaba akadémikus, Mátrai Zsuzsa DSc.

 

3/2011. (V.20.) PTB határozat

A bizottság 13 szavazattal Lelovics Zsuzsa köztestületi kérelmét nem támogatja.

 

4/2011. (V.20.) PTB határozat

A bizottság Trencsényi László második habitusvizsgálójának Bárdos Jenő DSc-t javasolja.

 

1/2011. (VI.17.) PTB határozat

A bizottság jelenlévő akadémia doktori tagjai Trencsényi László akadémiai doktori pályázatot 75,5%-os eredménnyel támogatták. Javasolták a következő védési bizottság kiküldését:

Elnök: Nagy József DSc (Kozma Tamás DSc)

Opponensek: Kamarás István DSc, Pukánszky Béla DSc, (azóta nem vállalta) Hrubos Ildikó CSc (Donáth Péter DSc)

Titkár: Kocsis Mihály CSc, (Bárdos Jenő DSc)

Tagok: Nagy Péter Tibor DSc, Szabó László Tamás DSc, Bárdos Jenő DSc, Mátrai Zsuzsa DSc, Orosz Sándor DSc.

 

2/2011. (VI.17.) PTB határozat

A bizottsági választás előkészítésére ad hoc bizottságot küld ki a Pedagógiai Bizottság, melynek tagjai Golnhofer Erzsébet, Mesterházi Zsuzsa, Vidákovich Tibor. Az ad hoc bizottság kapcsolatot tart az elnökséggel a választással kapcsolatos ügyekben.

 

1/2011. (IX.27.) PTB határozat

A Bizottság akadémiai doktor tagjai Lükő István akadémiai doktori pályázatát 30%-os szavazati aránnyal elutasították.

 

2/2011. (IX.27.) PTB határozat

A bizottság a fönti megjegyzésekkel a nagydoktori speciális követelmények módosítását elfogadja (l. mellékletben). Fölhatalmazza a bizottság elnökét, hogy a módosított speciális követelményeket a II. osztályhoz elfogadásra előterjessze.

 

3/2011. (IX.27.) PTB határozat

A Pedagógiai Bizottság később meghatározandó időben vitát rendez a magyar neveléstudományosság helyzetéről.

 

4/2011. (IX.27.) PTB határozat

A bizottsági tagok 11 szavazattal támogatták a beérkezett köztestületi kérelmeket (Molnár György, Víg Tibor, Héjj Andreas).