2009. évi határozatok

1/2009. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság fölkéri doktori munkabizottságát, hogy – az elhangzottak alapján – készítsen állásfoglalás-tervezetet az egyetemi (PhD) doktori iskolák akkreditációjával kapcsolatban, és azt terjessze a bizottság elé. Fölkéri Szabó László Tamást az állásfoglalás-tervezet megszövegezésére.

 

2/2009. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság köszönettel fogadja egy interdiszciplináris albizottság előkészítését. Az elhangzottak alapján fölkéri Benedek Andrást, hogy – az elhangzottak figyelembe vételével – szervezze meg az albizottságot, és tegyen javaslatot az elnök személyére és az albizottság elnevezésére.

3/2009. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság – tudomásul véve vonatkozó albizottságainak állásfoglalásait – fölkéri Forgó Sándor, Hoffmann Rózsa és Koltai Dénes köztestületi tagtársakat, hogy elnökként irányítsák az informatikai, a pedagógusképzési és az andragógiai albizottságot.

 

4/2009. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság ad hoc bizottságot küld ki az albizottságokra vonatkozó szabályozás megfogalmazására. Fölkéri Brezsnyánszky Lászlót és Hunyady Györgynét az ad hoc bizottságban való részvételre, valamint Németh Andrást az ad hoc bizottság munkájának koordinálására.

 

5/2009. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság fölkéri a „prezidentek munkabizottságát” (vezető: Csapó Benő), hogy véglegesítsék javaslatukat az ONK 2010 elnökjelöltjéről. Előzetesen egyeztetve az elnökséggel, a bizottság a jelöltet a november 20-i ülésén kívánja jóváhagyni.

 

1/2009. (XI.20.) PTB határozat

A bizottság fölkéri Csíkos Csabát (SzTE BTK Neveléstudományi Intézet), hogy Csapó Benővel együtt rendezze meg a X. Országos Neveléstudományi Konferenciát (2010). Fölkéri továbbá Németh Andrást a XI. Országos neveléstudományi Konferencia megrendezésére (2011).

 

 1/2009. (XII.11.) PTB határozat

A bizottság – megismerve a IX. Országos Neveléstudományi Konferenciáról szóló írásos beszámolót – megköszöni Bárdos Jenő és munkatársai áldozatos munkáját, amellyel a konferenciát megszervezte. Egyben fölkéri Vidákovich Tibort, hogy – Perjés Istvánnal és Bárdos Jenővel együttműködve – a számok tükrében mutassa be a bizottságnak a VII-IX. ONK jellegzetességeit.

 

2/2009. (XII.11.) PTB határozat

A bizottság elfogadta a 2010-es rendes ülések dátumait: február …, május 14, szeptember 24, december 10. Egyben megbízza az elnökséget a rendes ülések helyszíneinek kiválasztásával, illetve (esetleg) rendkívüli) ülés szervezésével.

 

3/2009. (XII.11.) PTB határozat

A bizottság Németh András, valamint Brezsnyánszky László és Hunyady Györgyné előterjesztésében megvitatta, kiegészítette és elfogadta az albizottságok munkájának szabályozását, és azt az érvényben lévő ügyrendbe iktatta.

 

4/2009. (XII.11.) PTB határozat

A bizottság – megköszönve eddigi szervező és irányító munkáját – tudomásul vette Falus Iván leköszönését a didaktika albizottság elnöki posztjáról; valamint jóváhagyólag tudomásul vette Szabó László Tamás albizottsági elnökké választását.

 

5/2009. (XII.11.) PTB határozat

A bizottság megvitatta Falus Iván előterjesztését a kilencven éves Ágoston György köszöntésére. Fölkérte Falus Ivánt a köszöntő levél megfogalmazására, valamint az elnökséget arra, hogy ezt a levelet Ágoston Györgynek átadja.