Emlékeztető az MTA Pedagógiai Bizottság 2008. november 14-i nyilvános üléséről

A bizottság tagjai közül jelen voltak:

Bábosik István Báthory Zoltán Benedek András Brezsnyánszky László Csapó Benő Falus Iván Forray Katalin Golnhofer Erzsébet Hunyady Györgyné Kárpáti Andrea Mesterhézi Zsuzsa Nahalka István Németh András Orosz Sándor Perjés István Szabó László Tamás Szabolcs Éva.

Az ülés napirendjén szerepelt:

  • Az előző három éves ciklus értékelése
  • Kozma Tamás programadó beszéde
  • Az online Pedagógiai Lexikon előkészületei.

Mátrai Zsuzsa, előző bizottsági elnök távollétében Szabolcs Éva röviden összefoglalta az előző ciklus legfontosabb témáit. Golnhofer Erzsébet jelezte, hogy az értékeléssel meg kell várni Mátrai Zsuzsát.

Kozma Tamás fontosnak tartotta, hogy az új ciklusban a bizottság

  • látleletet készítsen a neveléstudomány helyzetéről
  • a köztestületi tagok szakmai-tudományos érdekeit képviselje
  • jelenítse meg azt a fórumot, ahol a szakmai problémákat kifejezhetik.

Kiemelte, hogy a neveléstudomány területén a legfontosabb eredmények a Pedagógiai Lexikon, a Tanulmányok a neveléstudományok köréből sorozat, a Magyar Pedagógia című folyóirat és az Országos Neveléstudományi Konferencia. Ezek megőrzésében segíthetnek az albizottságok, amelyek keretében a tudományterületet ténylegesen művelik. Kozma Tamás szorgalmazta a kapcsolatfelvételt a regionális munkabizottságokkal, és további feladatokra serkentené a doktori munkabizottságot a Pedagógiai Bizottságon belül. Szorosabb kapcsolatot szorgalmazott az MTA II. osztályával az akadémiai doktori címek és a könyvkiadással kapcsolatos pénzek megtárgyalásakor. A MAB akkreditációs folyamataiba a Pedagógiai Bizottságot is bevonná. Az OTKA felé is nyitna. Az OKM-mel kapcsolatban két vélemény létezik: az egyik szerint nem használja ki a bizottság a kapcsolat lehetőségét,

a másik szerint nem is szükséges erőltetni a politika felé mozdulást. A januári ülésen szeretné, ha Mátrai Zsuzsa beszámolna, és véglegesíteni lehetne a jövő évi programokat. Javaslatot tett egy olyan kiadványra, amely a 2008-as ONK legjobb előadásait tartalmazza. Falus Iván is támogatta e kiadvány megjelentetését, de nem a Tanulmányok a neveléstudományok köréből sorozat keretében, mert annak más a rendeltetése. Javasolta, hogy több évre előre határozza meg a bizottság a sorozat köteteinek tematikáját. Azt is felvetette, hogy a legjobb ONK-s tanulmányok nyomtatott formában, a többi dvd-n jelenjen meg. Hozzászólt a Pedagógiai Bizottság oktatáspolitikához való viszonyához is: sem az összefonódás, sem a távolságtartás nem megfelelő szerinte, hanem meg kell találni a megfelelő viszonyt, és meg kell próbálni befolyásolni is az oktatáspolitikát. Kárpáti Andrea javasolta, hogy a bizottság a tudományos teljesítmények kritériumrendszerét időről időre vizsgálja felül.

Hunyady Györgyné szerint nem biztos, hogy a bizottság az egyetlen letéteményese a neveléstudomány érdekképviseletének. Az OTKA-ban például képviselnie kellene! Javasolta, hogy az EU-s pénzek felhasználásáról tájékozódjon a bizottság. Megjegyezte, hogy az akadémiai doktori címekről megalapozott véleményt formálhat a bizottság, de az Akadémia más fórumainak lehetnek egyéb szempontjai is. Egyetértett Falus Ivánnal a Tanulmányok a neveléstudományok köréből sorozatról alkotott véleményével. Annak a véleményének adott hangot, hogy az Akadémia épületében tarthassa üléseit a bizottság. Az albizottságok tevékenysége kapcsán hangsúlyozta a minőségi kritériumokat. Forray Katalin is amellett érvelt, hogy a bizottság ne legyen kizárva az Akadémia épületéből. Felvetette, hogy a bizottság nevét Neveléstudományi Bizottságra kellene változtatni. Benedek András szerint a nyilvános ülés más témák megvitatására is alkalmaz lenne. A Kozma Tamás által felvázolt program több és hosszabb üléseket igényelne. Hangsúlyozta az interdiszciplinaritás fontosságát (pl. új albizottságok létrehozása, a felső-és közoktatás problémáin kívül nyitottság más szakterületekre). Felmerül szerinte, hogy milyen módon képes a bizottság az érdekérvényesítést megvalósítani. Kozma Tamás reagált a felvetésekre. A teremügy kapcsán említette, hogy levelet intézett Csépe Valériához; várja a választ. Az érdekérvényesítést diplomatikusabban fogja elővezetni. A bizottság átnevezését meg kell beszélni, akárcsak az oktatáspolitikához való viszonyt. Az interdiszciplinaritás ügyében óvatosságra intett, hiszen a saját identitása sem világos a neveléstudománynak szerinte.

Ollé János beszámolt az online pedagógiai lexikon változatairól, a készültségi fokról számolt be ppt-s illusztrációval. Benedek András a jó kezdeményezés kapcsán a Felnőttképzési Lexikonra hívta fel a figyelmet, együttműködést ajánlva. Orosz Sándor is imponálónak tartotta a tervet. Hunyady Györgyné arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel az eredeti változathoz képest az oktatási rendszerek leírásai változtak leginkább, azokkal kellene kezdeni a javítást.