Programok

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság

„DOKTORANDUSZ NAP”

2013. május 24. 10:30-13:30
ELTE PPK, Budapest, Kazinczy u. 23-27. 305. terem

ELŐADÁSOK (A SORRENDET A HELYSZÍNEN ALAKÍTJUK KI):

Zenei hallási képességek online diagnosztikus tesztelése általános iskolás korosztályban
Asztalos Kata, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezető: dr. Csapó Benő

Az online tesztelésre való áttérés biztosítása
Hülber László, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezető: dr. Molnár Gyöngyvér

A pedagógus szerepe az online tanulási környezetben zajló tanítási-tanulási folyamat során
Lévai Dóra, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezető: dr. Ollé János

Adaptív és rögzített formátumú számítógépes tesztek mérési pontosságának összehasonlítása
Magyar Andrea, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezető: dr. Molnár Gyöngyvér

Tanár szakos hallgatók anyanyelvi és kommunikációs képzési igényei
Nagy Zoltán, DE Humán Tudományok Doktori Iskola
Témavezető:

Amit a hallgatók gondolnak a bolognai tanárképzésről
Salát Magdolna, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezető: dr. Szivák Judit

Hallássérült gyermekek önszabályozó tanulásának vizsgálata participatív módszerrel
Schnellbach- Sikó Dóra, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezető: dr. Réthy Endréné

Metafogalmi ismeretek a földrajz tankönyvekben
Szűcs Tímea, DE Humán Tudományok Doktori Iskola
Témavezető: dr. Tóth Zoltán