Cél, küldetés

Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága
Didaktikai Albizottságának feladatai

Érvényes: 2012-től

1. Az Albizottság fő feladata, hogy tudományos-szakmai fórumként az MTA PTB felkérése vagy saját kezdeményezés alapján a didaktika (oktatáselmélet) területéhez tartozó, illetve ahhoz kapcsolódó tudományos-szakmai kérdéseket megvitasson, azokkal kapcsolatban állást foglaljon, javaslatokat alakítson ki és azokat indokolt esetben eljuttassa az MTA PTB elnökségéhez.

2. Az Albizottság feladata a didaktika (oktatáselmélet) problémái iránt érdeklődőknek tudományos-szakmai közösségi teret nyújtani, segíteni a szakmai kommunikációt, a kapcsolatok, az együttműködés fejlesztését. Az Albizottság figyelemmel kíséri a didaktikához és társterületeihez kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatásokat, új eredményeket, ösztönzi a hazai eredmények rangos fórumokon történő publikálását, a fiatal kutatók bevonását a tudományos közösség tevékenységébe.

3. Az Albizottság feladata a didaktika területét érintő szakmai jelenségekkel, reformtörekvésekkel kapcsolatos szélesebb körű szakmai ismeretterjesztés és szakmai reflexió támogatása. Ennek érdekében az Albizottság szakmai fórumokat szervez, illetve szorgalmazza tagjainak megjelenését a területtel kapcsolatos fórumokon, kapcsolatokat tart pedagógiai szakmai szervezetekkel.

Készítette: Vidákovich Tibor (elnök) és Vámos Ágnes (titkár), Szabó László Tamás tervezetének felhasználásával. Jóváhagyta a Didaktikai Albizottság a 2012. Szeptember 07-i ülésén.