Meghívó 2014. május 23.

Tisztelt Kollégák!
Az MTA PTB Didaktikai Albizottságának következő ülésére 2014. május 23.-án 10:30-13:30-ig kerül sor.
Helyszín: ELTE PPK Kari Tanácsterem (Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. emelet 104.).Az ülés szakmai programja: “Fiatal kutatók napja”

Előadások (a sorrendet a helyszínen alakítjuk ki):

Az oktatás dekonstrukciója – egy poszt-strukturalista paradigma
Arató Ferenc
PTE BTK NTI Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

A tanulási motiváció vizsgálata a célorientációs elmélet alapján
Fejes József Balázs
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Tanárképzési helyzetkép a bolognai reformok után
Stéger Csilla
Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály

A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés
Trentinné Benkő Éva
ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

A kétszintű idegen nyelvi érettségi tanítási-tanulási folyamatban észlelt hatásai a tanárok nézetei alapján
Vígh Tibor
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

A rövid összefoglalókat az alábbi linken érhetik el:
A tagságot, meghívottakat és minden érdeklődőt szívesen várunk.
Üdvözlettel:
Vidákovich Tibor elnök és Vámos Ágnes titkár