Meghívó

Tisztelt Kollégák!

Az MTA PTB Didaktikai Albizottságának következő ülésére 2015. május 15-én (pénteken) 10:30-12:30-ig kerül sor.

Helyszín: ELTE PPK Kari Tanácsterem (Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. emelet 104.).

Az ülés szakmai programja: A didaktika / oktatáselmélet helye, lehetőségei az akadémiai kutatások rendszerében, a kutatóhelyeken és a felsőoktatásban

A szakmai vita célja, hogy állásfoglalást alakítsunk ki az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság számára, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya által indított, “Az Osztály szerepvállalása és szempontjai az akadémiai kutatóközpontok terveinek és eredményeinek értékelésében” című vizsgálatsorozatban.

A megvitatandó kérdések:

  1. A didaktika / oktatáselmélet tudományterületi beágyazottsága közép-európai összehasonlításban és világviszonylatban
  2. A didaktika / oktatáselmélet mint tudományos diszciplina megítélése, a munka feltételei és eredményeinek értékelhetősége
  3. A didaktika / oktatáselmélet akadémiai köztestületi szerepe, a doktori iskolák hozzájárulása a kutatói utánpótlás képzéséhez
  4. A didaktika / oktatáselmélet mint felsőoktatási (doktori) képzési terület fenntarthatósága, folyamatban levő változásai, jövője

A probléma hátteréről és az egyes kérdések részleteiről bővebb információt tartalmaz Marosi Ernő akadémikus, az Osztály által felkért eseti bizottság elnökének levele, melyet mellékelten küldünk.

A tagság és a meghívottak részvételére feltétlenül számítunk, de minden érdeklődőt szívesen látunk.

Üdvözlettel:

Vidákovich Tibor elnök és Vámos Ágnes titkár

Az MTA PTB Didaktikai Albizottságának következő rendezvénye:

Időpont, helyszín: 2015. június 19. (péntek) 10:30-12:30, ELTE PPK Kari Tanácsterem

Az ülés szakmai programja: A kompetenciák értelmezése, fejlesztése és értékelése a felsőoktatásban

Meghívott előadók: Halász Gábor (ELTE), Kiss Paszkál (ELTE)

 

 

 

Tisztelt Professzor Asszony!

Tisztelt Professzor Úr!

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottsága a következő ülésén bemutatkozási, szakmai kommunikációs és kapcsolatépítési lehetőséget biztosít a didaktika/oktatáselmélet témaköreiben előrehaladott kutatást folytató, illetve már eredményeket felmutató doktoranduszoknak.

A rendezvényre május 24-én (pénteken) 10.30 órai kezdettel kerül sor az ELTE PPK épületében (Budapest, Kazinczy utca 23-27.), a 305-ös teremben.

Terveink szerint Doktori Iskolánként 2-3 hallgató 15-20 perces prezentációjára lesz lehetőség, az előadásokat szakmai beszélgetés követi. A bemutatkozó hallgatókat a Doktori Iskola delegálja. Számítunk a Doktori Iskola vezetőjének és a doktoranduszok témavezetőjének megtisztelő részvételére is.

A doktoranduszok bemutatkozása, a prezentációk felkerülhetnek a Didaktikai Albizottság honlapjára. Ezen kívül ösztönözzük és támogatjuk az előadások bemutatását országos konferenciákon, a kutatott témából készült megfelelő színvonalú tanulmányok publikálását pedagógiai folyóiratokban.   Kérjük, hogy a részt vevő doktoranduszok nevét, e-mail címét, az előadások címét és kb. 300 szavas absztraktját május 10-ig szíveskedjenek megküldeni a Didaktikai Albizottság elnöke és titkára e-mail címére.

 

Tisztelettel:

Vidákovich Tibor (az Albizottság elnöke)

t.vidakovich@edpsy.u-szeged.hu

Vámos Ágnes (az Albizottság titkára)

vamos.agnes@ppk.elte.hu