Tantárgy-pedagógiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága nyomon követi a hazai és nemzetközi tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani kutatásokat. Az albizottság rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tanácskozást/szimpóziumot szervez, melynek keretében lehetőséget biztosít tagjai számára a kutatási eredmények bemutatására. Támogatja, hogy a tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani kutatások eredményei releváns hazai és nemzetközi – különösen tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani irányultságú – szakfolyóiratokban megjelenjenek. Az albizottság kezdeményezi és támogatja tantárgy-pedagógiai szakfolyóiratok létrejöttét és azok folyamatos megjelenését. Nyomon követi az albizottság tagjainak tudományos munkásságát. Más albizottságokkal, területi munkabizottságokkal, neveléstudományi doktori iskolákkal, szakmai szervezetekkel együttműködést, közös szakmai programok megvalósítását kezdeményezi. A tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani kutatások eredményeit a köznevelésben dolgozó pedagógusok számára is igyekszik elérhetővé tenni.

Az albizottság elnöke: Dr. habil Albert Gábor PhD, habilitált egyetemi docens, (Kaposvári Egyetem) 

Az albizottság alelnöke: Revákné Dr. habil Markóczi Ibolya PhD, habilitált egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) 

Az albizottság titkára: Dr. Buzás Zsuzsa PhD

Az albizottság tagjai: Prof. Dr. Bárdos Jenő DSc, Bencéné Dr. Fekete Andrea, PhD, egyetemi docens, Prof Dr. F. Dárdai Ágnes DSc, Dr. habil Gaul Emil PhD, Györgyiné, Dr. habil Kaposi József PhD; Dr. habil Koncz Judit PhD, Dr. Katona András, Dr. Kopasz Katalin PhD, Dr. Kövérné Dr. Nagyházi, Bernadette PhD, Prof Dr. Medgyes Péter DSc, Dr. Murányi Zoltán PhD, Dr. Nagy Lászlóné Dr. Antal Erzsébet PhD, Dr. Papp Katalin, Dr. Poór Zoltán PhD, Dr. Radnóti Katalin PhD, Dr. habil Steklács János PhD, Dr. Szalay Luca PhD, Dr. Szarka Júlia PhD, Tihanyiné Dr. Hős Ágnes PhD, Dr. habil Tóth Zoltán CSc, Dr. Verók Attila PhD, Dr. habil Vancsó Ödön PhD

Meghívottak:

Az albizottság által működtetett honlap: