Tantárgy-pedagógiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága nyomon követi a hazai és nemzetközi tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani kutatásokat. Az albizottság rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tanácskozást/szimpóziumot szervez, melynek keretében lehetőséget biztosít tagjai számára a kutatási eredmények bemutatására. Támogatja, hogy a tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani kutatások eredményei releváns hazai és nemzetközi – különösen tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani irányultságú – szakfolyóiratokban megjelenjenek. Az albizottság kezdeményezi és támogatja tantárgy-pedagógiai szakfolyóiratok létrejöttét és azok folyamatos megjelenését. Nyomon követi az albizottság tagjainak tudományos munkásságát. Más albizottságokkal, területi munkabizottságokkal, neveléstudományi doktori iskolákkal, szakmai szervezetekkel együttműködést, közös szakmai programok megvalósítását kezdeményezi. A tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani kutatások eredményeit a köznevelésben dolgozó pedagógusok számára is igyekszik elérhetővé tenni.

Az albizottság elnöke: Revákné Dr. habil. Markóczi Ibolya,  (Debreceni Egyetem)

Az albizottság alelnöke: Kaposi József(Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Az albizottság titkára: Dr. Buzás Zsuzsa PhD, (Károli Gáspár Református Egyetem)

Az albizottság tagjai: Prof. Dr. Bárdos Jenő DSc, Bencéné Dr. Fekete Andrea, PhD, egyetemi docens, Prof Dr. F. Dárdai Ágnes DSc, Dr. habil Gaul Emil PhD, Györgyiné Dr. habil. Koncz Judit PhD, dr. habil. Kaposi József PhD, Dr. Kopasz Katalin PhD, Dr. Kövérné Dr. Nagyházi, Bernadette PhD, Prof Dr. Medgyes Péter DSc, Dr. Murányi Zoltán PhD, Dr. Nagy Lászlóné Dr. Antal Erzsébet PhD, Dr. Papp Katalin, Dr. Poór Zoltán neveléstudomány kandidátusa, Dr. Radnóti Katalin PhD, Dr. habil Steklács János PhD, Dr. Szalay Luca PhD, Dr. Szarka Júlia PhD, Tihanyiné Dr. Hős Ágnes PhD, Dr. habil Tóth Zoltán CSc, Dr. Verók Attila PhD, Dr. habil Vancsó Ödön PhD

Meghívottak:

Az albizottság által működtetett honlap: