Szomatikus-nevelési Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

A Magyar Tudományos Akadémián – különböző osztályok mellett és azok keretében – az 1980-as évektől folyamatosan működnek albizottságok, melyek a testnevelés, a sport, a mozgás és szomatikum kérdéseivel foglalkoznak. 1990 novemberében, az MTA Pedagógiai Bizottsága és a bizottság akkori elnökének, Báthory Zoltánnak a támogatásával alakult meg a „Testnevelés és sportpedagógiai” albizottság. A később nevet változtató, „sui generis” pedagógiai indíttatású Szomatikus-nevelési Albizottság célja, hogy a neveléstudomány, a pedagogikum és a sporttudomány teoretikus és empirikus fejlesztési útjait kutassa, a két szakterület múltban gyökerező, a jelent értékelő és a jövőt vizionáló kapcsolódási pontjait keresse. Az Albizottság lehetőségeihez mérten igyekszik bekapcsolódni az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya, illetve a Pedagógiai Tudományos Bizottság munkájába. Emellett, a sporttudomány interdiszciplináris jellegének megfelelően, közösen kíván munkálkodni az MTA Orvosi Tudományok Osztályán belül 2001-től működő Sporttudományi Albizottsággal.

Az albizottság elnökeProf. Dr. Hamar Pál PhD, intézetigazgató egyetemi tanár, rektorhelyettes, TF

Az albizottság tiszteletbeli elnöke: Prof. Biróné Dr. Nagy Edit CSc, Professor Emerita, TF

Az albizottság titkára: Dr. Keresztesi Katalin CSc, egyetemi docens, DE

Az albizottság tagjai: Prof. Dr. Hamar Pál PhD, intézetigazgató egyetemi tanár, rektorhelyettes, TF; Prof. Biróné Dr. Nagy Edit CSc, Professor Emerita, Testnevelési Egyetem (TF); Dr. Keresztesi Katalin CSc, egyetemi docens, Debreceni Egyetem (DE); Prof. Dr. Gombocz János CSc, Professor Emeritus, TF; Andrásné Dr. Teleki Judit PhD, főiskolai tanár, TF; Prof. Dr. Bretz Károly DSc, Prof. HC., TF; Dr. Simon István Ágoston PhD, intézetigazgató egyetemi docens, NYME BPK (Sopron); Dr. Prisztóka Gyöngyvér CSc, egyetemi docens, PTE TTK (Pécs); Dr. Polgár Tibor PhD, egyetemi docens, NYME MNSK (Szombathely); Dr. habil. Rétsági Erzsébet CSc, főiskolai tanár, PTE ETK (Pécs); Dr. Szalay Piroska PhD, egyetemi docens, TF; Pásztorné Dr. Batta Klára PhD, intézetigazgató főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem TTIK; Dr. habil. Müller Anetta PhD, főiskolai tanár, EKE (Eger) Sporttudományi Intézet; Bácsné Dr. Bába Éva PhD, egyetemi docens, DE Gazdaságtudományi Kar;

Az albizottság tevékenysége:

MTA albizottsági ajánlások 2 (1)

Sipos Imre levele (1)