Szociálpedagógia Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

Az SZPA azon területeket – és művelőit – igyekszik megjeleníteni, amelyek (akik) szakmai krédójában, kutatási fókuszában a gyerekvilág, serdülővilág, fiatal felnőtti világ (együtt: ifjúsági világ) hagyományos család- és iskolaközpontú neveléstudományi értelmezési keretén túllépő, s e mellett új színtereken, új funkciókban, új közösségekben megjelenő pedagógiai jelenségvilágot tekintik kutatói, feltárási feladatuknak, árnyalva és gazdagítva a neveléstudományi nézőpontokat és diskurzust. Tárgya szerint az SZPA azon praxis sajátos működésmódját vizsgálja (akár éppen szociológiai, de megannyi más társdiszciplína) eszközrendszerével, amelyek beleférnek a fent említett segítő-fejlesztő-facilitáló pedagógiai értelemben nyílt végűségével, azaz az eredménykötelem hiányával társított tevékenységegyüttesbe. Célcsoportja szerint az SZPA az individuális megközelítés mellett a méltatlanul elhanyagolt kisközösségi interakció, nevelés és szempontrendszer fontosságát hangsúlyozza Így szociálpedagógiának a pedagógia társadalmi kontextusaként értelmezzük: a gyermekkor halálaként aposztrofált jelenségvilágot, illetve az iskolai ifjúkor és az elhúzódó felnőtté válás jellegzetességeit, amely értelmezések az alapvetően szociológiai-nevelésszociológiai diskurzusból neveléstudományi drámává is transzformálja a problémát.

Az albizottság vezetősége: 

Elnök: Trencsényi László, c. egyetemi tanár; alelnök: Nagy Ádám, egyetemi docens

Az albizottság titkára:

Az albizottság tagjai: Baracsi Ágnes, Bodnárné Kis Katalin, Bús Imre, Fáyné Dombi Alice, Gortka-Rákó Erzsébet, Hadnagy József, Hanák Zsuzsa, Horváth Ágnes, Horváth H. Attila, Homoki Andrea, Karlowits-Juhász Orchidea, Ludányi Ágnes, Makai Éva, Nagy Ádám, Pornói Imre, Rucska Andrea, Sárkány Péter, Székely Levente, Takács Tamara, Torkos Katalin, Trencsényi László, Híves-Varga Aranka, Veresné Gönczi Ibolya, Lőrincz Andrea (megfigyelő, tanácskozási joggal)

Az albizottság által működtetett honlap: