Nevelésszociológiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai: A Nevelésszociológiai Albizottság a Pedagógiai Tudományos Bizottság 11 albizottságának egyikeként működik. Célunk, hogy felöleljük a nevelésszociológiai kutatások minél szélesebb spektrumát. Területi lefedettségünk jelentős: az albizottságban az ország szinte valamennyi neveléstudományi iskolája képviselteti magát. Munkánkat a rendes tagokon kívül a tudományterületi- és az országhatárok miatt 19 külső tag segíti. Az albizottság elsősorban a folyó kutatások eredményeinek megvitatását és disszeminálását tartja feladatának, amely műhelyviták, konferenciák formájában történik.

Az albizottság vezetősége: Bocsi Veronika (egyetemi docens, Debreceni Egyetem) és Fehérvári Anikó (egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Az albizottság titkára: Bacskai Katalin (adjunktus) és Varga Aranka (egyetemi docens)

Az albizottság tagjai: Bacskai Katinka, Bényei Judit, Bocsi Veronika, Boreczky Ágnes, Boross Julianna, Ceglédi Tímea, Cserti Csapó Tibor, Dávid Beáta, Dusa Ágnes Réka, Erdei Gábor, Engler Ágnes, Fehérvári Anikó, Fináncz Judit, Fónai Mihály, Forray R. Katalin, Gönczi Ibolya, Györgyi Zoltán, Hegedűs Roland, Horkai Anita, Imre Anna, Jancsák Csaba, Juhász Erika, K. Nagy Emese, Kozma Tamás, Kovács-Nagy Klára, Lannert Judit, Mandel Kinga, Márkus Edina, Márkus Valéria, Meleg Csilla, Németh Nóra, Orosz Anna, Óhidy Andrea, Pető Ildikó, Pusztai Gabriella, Szemerszki Marianna, Széll Krisztián, Szíjártó Imre, Varga Aranka, Zsolnai Anikó

Az albizottság fontosabb kiadványai:
Bacskai Katinka (2015). Iskolák a társadalom peremén. Belvedere http://real.mtak.hu/79813/1/kiado_honlapjarol___Bacskai_Katinka___Isklak_a_tarsadalom_peremen_u.pdf

Bocsi, Veronika; Ceglédi, Tímea (2021). Is the glass ceiling inaccessible? The educational situation of Roma youth in Hungary BALKANISTIC FORUM 21 : 3 pp. 329-343. , 15 p. DOI: 10.37708/bf.swu.v30i3.19

Ceglédi, Tímea ; Fényes, Hajnalka ; Pusztai, Gabriella (2022). The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students SOCIAL SCIENCES 11 : 3 p. 93 https://doi.org/10.3390/socsci11030093

The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students
Based on several studies, after exiting higher education there are serious gender differences in the labor market, and disadvantages of people with worse social background also exist. Research question of this study is whether such inequalities in students’ persistence also exist, or not. Based on a survey (n = 2199) conducted in a region of Central and Eastern Europe, we use cluster analysis to characterize resilient students (with unfavorable social backgrounds and good performances), and carry out stepwise linear regression to reveal the effects on students’ persistence. We found that persistence is not the highest among resilient students, as presumed. They still cannot break through the glass ceiling set by students from better social backgrounds in relation to persistence. In accordance with the previous research results, however, females’ higher persistence can still be shown, despite their less favorable social background.
doi.org

Nevszoc 1

Dusa Ágnes Réka (2020): Hallgatók nemzetközi mobilitása a XXI. század elején. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó https://dupress.unideb.hu/hu/termek/hallgatok-nemzetkozi-mobilitasa-a-xxi-szazad-elejen-e-konyv/

Fehérvári, A. (2021). An education programme for the elimination of inequalities in Hungary. International Journal of Inclusive Education. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1879957

This paper evaluates a Hungarian gifted education programme aimed at providing equal opportunities for students with social and economic disadvantages. In the context of a retrospective study, the …

Fónai Mihály (2014). Joghallgatók: honnan jönnek és hová tartanak? Debrecen: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar – DELA Könyvkiadó Kft

Juhász Erika (2016). A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen, Csokonai Kiadó https://mek.oszk.hu/16200/16283/16283.pdf

Hegedűs Roland (2020). Kompetenciák-Hátrányok-Térségek Avagy honnan s hogyan jutnak el a hátrányos helyzetűek a felsőoktatásba? https://dupress.unideb.hu/hu/termek/kompetenciak-hatranyok-tersegek/

K. Nagy Emese (2020). Developing Undergraduate Students’ Teaching Competences. Acta Educationis Generalis. Vol. 10. 133-150 http://new.dti.sk/data/files/file-1595402166-5f17e7b63845a.pdf https://content.sciendo.com/view/journals/atd/10/2/article-p133.xml

Kovács, Klára (2022). A Survey of the Interrelation Between Sports and Persistence Among Students in Five Countries. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice 23 (4). 1018-1041. DOI: 10.1177/1521025119889588

Kozma Tamás (2022). Innováció és tanulás. Gondolat Kiadó https://mek.oszk.hu/23100/23194/

A társadalmi problémák leküzdésére irányuló innovatív megoldásokban a tanuló közösségek szerepét, a közösségi tanulást, mint társadalmi tevékenységet vizsgáló tanulmányok gyűjteménye. A neveléstudománnyal foglalkozó szerző 2016 óta készült, részben folyóiratokban publikált írásait tartalmazó kötet az „Oktatás és társadalom. Új sorozat” 7 …
mek.oszk.hu

Lannert, J., Varga, J. (2022). Public Education. In: Mátyás, L. (eds) Emerging European Economies after the Pandemic. Contributions to Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93963-2_10

Public Education
This chapter presents evidence that already before the pandemic, therewere large differences between members of the Emerging European Economies (EEE) in the effectiveness of their public education, and accordingly, their stock of human capital. While in the majority…
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-93963-2_10

Márkus Edina, Miklósi Márta, Barabási Tünde (2021). Adult Learner’s Motivation for Learning from a Comparative Perspective THE NEW EDUCATIONAL REVIEW 63 : 1 pp. 123-136. , 14 p. DOI: 10.15804/tner.2021.63.1.10 https://tner.polsl.pl/e63/a10.pdf

Pusztai, G.; Fényes, H. (2022). Religiosity as a Factor Supporting Parenting and Its Perceived Effectiveness in Hungarian School Children’s Families. Religions, 13, 945. https://doi.org/10.3390/rel13100945

Széll, K.; Károlyi, B.; Fehérvári, A. (2022). Learning Patterns at the Time of COVID-19-Induced School Closures. Soc. Sci. 11, 392. https://doi.org/10.3390/socsci11090392

Varga Aranka (2015). Az inklúzió szemlélete és gyakorlata.
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23810