Nevelésfilozófiai Albizottság

Az albizottság céljai és feladatai

A Nevelésfilozófiai Albizottság az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretein belül működik. A 2023. július 3-án megalakult tudományos testület alapvetően a következő cél- és feladatrendszert követi:

1. A hazai nevelésfilozófiai kutatások ösztönzése, elsősorban műhelyviták, konferenciák és kerekasztal beszélgetések szervezése által.

2. Fiatal kutatók bevonása a tudományos közösség tevékenységébe.

3. Az albizottság tagjai által képviselt kutatóműhelyek együttműködésének koordinálása és szakmai érdekképviselete.

4. Közös szakmai programok megvalósítását kezdeményezi más az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretén belül működő albizottságokkal, területi munkabizottságokkal, neveléstudományi és filozófiai doktori iskolákkal.

5. A folyó nevelésfilozófiai kutatások rendszeres publikálása és disszeminálása.

Az albizottság elnöke: Sárkány Péter egyetemi tanár (EKKE)

Az albizottság titkára: Fenyő Imre egyetemi docens (DE)

Az albizottság tagjai: Antal Éva (EKKE), Balogh Brigitta (SE), Fenyő Imre (DE), Görföl Tibor (PTE), Heidl György (PTE), Kormos József (PPKE), Loboczky János (EKKE), Németh András (ELTE), Pukánszky Béla (EKKE), Sárkány Péter (EKKE), Schaffhauser Franz (SE), Schwendtner Tibor (EKKE), Somos Róbert (PTE), Ugrai János (THE), Vincze Beatrix (ELTE), Virág Irén (EKKE).

Az albizottság könyvsorozata
„Nevelésfilozófiai paradigmák” Sorozatszerkesztők: Schaffhauser Franz, Schwendtner Tibor, L’Harmattam Kiadó, ISSN 2732-0413
A könyvsorozat honlapcíme
Megjelent kötetek:

  • Bidung – Neveléstudományi és filozófiai megközelítések, Szerkesztette: Schaffhauser Franz és Schwendtner Tibor, L’Harmattan, Budapest 2020.
  • A magyar neveléstudomány és a filozófia, Szerkesztette: Schaffhauser Franz és Schwendtner Tibor, L’Harmattan, Budapest 2020.