Digitális Pedagógia Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

A Digitális Pedagógiai Albizottság a Pedagógiai Tudományos Bizottság olyan egysége, amely célul tűzte ki a nevelés- és informatikatudomány határterületén az IKT és a médiaműveltség kutatását. Az albizottság hálózati szerveződésű, munkaformájára a tagság önkéntes vállalása a jellemző. A tagság kutatási és innovációs eredményeinek disszeminálására, illetve megvitatására évente 3-4 alkalommal folyamatosan lehetőséget biztosítunk. A szakmai találkozóinkon kiemelt szerepet tulajdonítunk – bemutatkozó előadások tartása révén – a fiatal PhD hallgatók szerepvállalásának is.

A szakmai találkozók rendszerint országos/nemzetközi szintű hazai konferenciák keretében, illetve szatellit programjaként kerülnek megrendezésre. A rendezvények között kiemelt szerepet kap az évenként megrendezésre kerülő Országos Neveléstudományi Konferencia, valamint az alábbi konferenciasorozatok: Oktatás-Informatikai Konferencia, Digitális Nemzedék Konferencia, Pedagógiai Értékelési Konferencia, Kiss Árpád Emlékkonferencia, Nyílt Oktatás Konferencia, E-learning a felsőoktatásban, AGRIA-MÉDIA IKT Konferencia, Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia.

Tagságunk számos hazai és nemzetközi szervezet és konferencia aktív résztvevője (HERA, Pedagógusképzési Albizottság, EU Digital and Online Learning munkacsoport, UNESCO Institute for Information Technology in Education, International Society of Engineering Pedagogy, European Conference for Research on Learning and Instruction).

Az Informatikai Albizottság a Pedagógiai Tudományos Bizottság olyan egysége, amely célul tűzte ki a nevelés- és informatikatudomány határterületén az IKT és a médiaműveltség kutatását. Az albizottság hálózati szerveződésű, munkaformájára a tagság önkéntes vállalása a jellemző. A tagság kutatási és innovációs eredményeinek disszeminálására, illetve megvitatására évente 3-4 alkalommal folyamatosan lehetőséget biztosítunk. A szakmai találkozóinkon kiemelt szerepet tulajdonítunk – bemutatkozó előadások tartása révén – a fiatal PhD hallgatók szerepvállalásának is.

A szakmai találkozók rendszerint országos/nemzetközi szintű hazai konferenciák keretében, illetve szatellit programjaként kerülnek megrendezésre. A rendezvények között kiemelt szerepet kap az évenként megrendezésre kerülő Országos Neveléstudományi Konferencia, valamint az alábbi konferenciasorozatok: Oktatás-Informatikai Konferencia, Digitális Nemzedék Konferencia, Pedagógiai Értékelési Konferencia, Kiss Árpád Emlékkonferencia, Nyílt Oktatás Konferencia, E-learning a felsőoktatásban, AGRIA-MÉDIA IKT Konferencia, Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia.

Tagságunk számos hazai és nemzetközi szervezet és konferencia aktív résztvevője (HERA, Pedagógusképzési Albizottság, EU Digital and Online Learning munkacsoport, UNESCO Institute for Information Technology in Education, International Society of Engineering Pedagogy, European Conference for Research on Learning and Instruction).

Az albizottság elnöke: Buda András egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Az albizottság titkára: Czékmán Balázs (Puskás Ferenc Iskola)

Az albizottság tagjai: Abonyi-Tóth Andor; Bredács Alice; Buda András; Czékmán Balázs; Dorner Helga; Fehér Péter; Fodorné Tóth Krisztina Judit; Kárpáti Andrea; Kis-Tóth Lajos; Komenczi Bertalan; Molnár György; Molnár Gyöngyvér; Nagy Ádám; Ollé János; Racsko Réka; Simonics István; Tóth Péter; Turcsányi-Szabó Márta; Z. Karvalics László

Meghívottak: Abonyi-Tóth Andor, Főző Attila, Hassan Elsayed, Heller Mária, Könczöl Tamás, Kőrösné Mikis Márta, Molnár Szilárd, Munkácsy Katalin, Orczán Zsolt, Pluhár Zsuzsa, Tót Éva, Török Balázs, Vajta László

Az albizottság által működtetett honlap:

A tagság online kommunikációs felülete a FaceBook https://www.facebook.com/groups/198398083513504/ közösségi felülten került kialakításra, segítvén így a tagok közötti információcserét, elérhetővé téve az információkat az Albizottság körén kívül is minden érdeklődő számára.