Gyógypedagógiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

A Gyógypedagógiai Albizottság célja a Gyógypedagógia – mint multidiszciplináris embertudomány – képviselete az MTA Pedagógiai Bizottsága keretein belül. A Gyógypedagógiai albizottság a gyógypedagógia tématerületein működő (nevelési-oktatási, terápiás, rehabilitációs, jogi, stb.) szakemberek tudományos – szakmai közössége, mely fő feladatának tekinti a gyógypedagógia területéhez tartozó, vagy azokhoz kapcsolódó tudományos- szakmai kérdések megvitatását, javaslatok, állásfoglalások megfogalmazását az MTA PTB felkérésére, vagy saját kezdeményezésre. Az albizottság ösztönözni kívánja a tudományközi együttműködést, különösen a neveléstudomány és a gyógypedagógia egyes területei között, támogatja és erősíti a szakmai – tudományos kommunikációt a tudományos – szakmai közösség részvételével. Az albizottság figyelemmel kíséri a gyógypedagógia és társterületei legfrissebb nemzetközi és hazai kutatásait, eredményeit, ösztönzi nívós új kutatások elindítását és a hazai eredmények rangos fórumokon történő publikálását, a fiatal kutatók bevonását a tudományos közösség tevékenységébe. Az albizottság feladata továbbá a gyógypedagógia területét érintő szakmai ismeretterjesztés, társadalmi szemléletformáló tevékenység és szakmai reflexió támogatása, tudományos és szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok, stb. rendezésével.

Az albizottság vezetősége: dr. habil. Perlusz Andrea  elnök

Az albizottság titkára: dr. Bolla Veronika

Az albizottság tagjai:

dr. Berencsi Andrea, dr. Bolla Veronika, dr. Dávid Mária, dr. Egri Tímea, dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna, dr. Földesi Renáta, dr. Gortka-Rákó Erzsébet, dr. Gráf Rózsa, dr. Györkő Enikő, dr. habil. Domonkosi Ágnes, dr. habil. Papp Gabriella, dr. habil. Perlusz Andrea, dr. Hegedűs Roland, dr. Hosszu Tímea, dr. Jászi Éva, dr. Kállai Gabriella Éva, dr. Magyar Adél Márta, dr. Marton Klára, dr. Mező Katalin, dr. Pető Ildikó, dr. Révész-Kiszela Kinga, dr. Szekeres Ágota, dr. Takács István, dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea, dr. Túri Ibolya, dr. Vida Gergő, dr. Zajdó Krisztina, dr. Závoti Józsefné, Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, Feketéné Szabó Éva, Gelecsérné dr. Bakó Márta, Nagyné dr. Klujber Márta, Nagyné dr. Schiffer Csilla, Prof. dr. habil. Könczei György, Sebestyénné dr. habil. Tar Éva

Meghívottak:

Az albizottság által működtetett honlap: később kerül feltöltésre

 

Beszámoló az Albizottság 2022. évi működéséről

  1. A bizottság albizottságainak ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok, stb.):

december 10-én 12.00-tól Online ZOOM felületen 

Napirendi pont:
– Alakuló ülés
– Elnök és titkár választás

Meghívottak:
– dr. Bárdos Jenő professzor, az MTA Pedagógiai Bizottságának elnöke
– dr. Mesterházi Zsuzsa professzor emerita, a Gyógypedagógiai albizottság korábbi vezetője
– Dr. Falus Iván professzor emeritus

február 14. Online ZOOM felületen

Napirendi pont:
– az albizottsági tagok körének szélesítse,
– honlap,
– ügyrend,
– programterv

 november 23. online ZOOM felületen

Napirendi pont:
– prof. Könczei György előadása: Gyógypedagógia – fogyatékosságtudomány: látásmódok, kutatások, felsőoktatás,
– Kritikai összegzés
– Mi történt? – rövid beszámoló az MTA PTB Gyógypedagógiai Albizottság munkájáról
– Egyebek

2. A bizottság 2022. évi legfontosabb rendezvényei rövid leírással (cím, időpont, helyszín, szakmai értékelés, visszajelzések):

  • VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián előadás A GYÓGYPEDAGÓGIAI KUTATÁSOK ETIKAI KÉRDÉSEI. ETHICAL ISSUES IN SPECIAL EDUCATION RESEARCHES Perlusz Andrea (PhD, Habil.) Magyar Tudományos Akadémia, Pedagógiai Bizottságának Gyógypedagógiai Albizottságának elnöke/ Hungarian Academy of Sciences, Committee Időpont 2022. 04.07. 10.15-15.00
    Helyszín: unideb webex.com
  • SubcommitteeTanárképzés helyzete c. konferencia Időpont: 2022. május 20. (péntek) 9.30-16.00
    Helyszín: MTA Székház, Nagyterem
  • 2022. november 24. Amit a Tudomány és az Innováció tehet a Változásért és az Inklúzióért c. konferencia Helyszín: MsTeams A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon megrendezett konferencia az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet oktatóinak és kutatóinak szervezésében.

3. A bizottság tagjainak elismerései (díjak, kitüntetések) 2022-ben:

  • Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerés: dr. Závoti Józsefné 2021-ben Trefort Ágoston-díj
  • Az Európai Logopédiai (Beszéd- és Nyelvtudományi) Társaság díja, az Európai Logopédiai Társaság 11-dik Kongresszusán elhangzott, a legjobb absztrakttal rendelkező szóbeli előadás díja Zajdó Krisztina 2022. május 28. Salzburg, Ausztria

 4. Az albizottság 2022. évi kiadványai:

Ardai, Evelyn ; Vámos, Tibor ; Papp Gabriella ; Berencsi Andrea
Virtual reality therapy in special needs education. From therapy to inclusion
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 10: 3 pp. 259-271. , 13 p. (2022)

Berencsi, Andrea ✉ ; Gombos, Ferenc ; Gerván, Patrícia ; Tróznai, Zsófia ; Utczás, Katinka ; Oláh, Gyöngyi ; Kovács, Ilona Musical training improves fine motor function in adolescents TRENDS IN NEUROSCIENCE AND EDUCATION 27 Paper: 100176 (2022)

Gombos, Ferenc ; Bódizs, Róbert* ; Pótári, Adrián ; Bocskai, Gábor ; Berencsi Andrea ; Szakács, Hanna ; Kovács, Ilona ✉Topographical relocation of adolescent sleep spindles reveals a new maturational pattern in the human brain SCIENTIFIC REPORTS 12 : 1 Paper: 7023 , 10 p. (2022)

Kovács, Ilona ; Kovács, Kristóf ; Gerván, Patrícia ; Utczás, Katinka ; Oláh, Gyöngyi ; Tróznai, Zsófia ; Berencsi Andrea ; Szakács, Hanna ; Gombos, Ferenc Ultrasonic bone age fractionates cognitive abilities in adolescence SCIENTIFIC REPORTS 12 : 1 Paper: 5311 (2022)

Waldman DeLuca, Z., Schwartz, R.G., Marton, K., Houston, D., Ying, E., Steinman, S., Drakopoulou, G. (in press). The Effect of Sentence Length on Question Comprehension in Children with Cochlear Implants. Cochlear Implants International (2022)

Fortunato-Tavares, T.; Schwartz, R.G.; Marton, K.; Houston, D.; Furquim de Andrade, C.R. (2022) Are Prosodic Effects on Sentence Comprehension Dependent Only on Age? CoDAS, 2317-1782

Gehebe, T., Wadhera, D., & Marton, K.: Interactions between bilingual language proficiency and exposure: Comparing subjective and objective measures across modalities in bilingual young adults. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-16. (2022)

Szöllősi, I. & Marton, K.: A kognitívkontroll-folyamatok vizsgálata post-stroke nonfluens afáziában. Rehabilitáció: A Magyar Rehabilitációs Társaság Folyóirata, 32 (1-2), 25-33. (2022)

Varga, Á. & Marton, K.: How does music help to improve cognitive control? In. Zs. Polyak & K. Kempf (eds.). A muveszetpedagogia multja es jelene – reformpedagogia, eletreform, gyermekkultura. Budapest, 61-65. (2022)

Varga, Á. Marton, K., Jakab, Z., & Láng, S.: The influence of musical activities on cognitive control mechanisms: Overview and empirical findings. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 166-189. (2022)

Perlusz Andrea: A sajátos nevelési igényű tanulók a többségi iskolában In: Falus, Iván; Szűcs, Ida (szerk.) A didaktika kézikönyve: Elméleti alapok a tanítás tanulásához Budapest, Akadémia Kiadó (2022) 834 p. pp. 255-305. , 51 p.

Perlusz Andrea: The influence of UN convention In: Gajdosiková, Zeleiová Jaroslava (szerk.) Quality of life in cross-modal persperctives of inclusive education Berlin, Németország, Bratislava, Szlovákia: Peter Lang, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES (2022) 192 p. pp. 159-169. , 11 p.

Báder, Melinda; Lukács, Szandra; Perlusz Andrea: How can special teachers aid successful kindergarten inclusion? Good practices in a district of Budapest GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 10: 3 pp. 10-22. , 13 p. (2022)

Tamás, Katalin; Papp Gabriella: Inclusive kindergarten education GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 10: 3 pp. 23-35. , 13 p. (2022)

Happ Éva; Bolla Veronika: A Theoretical Model for the Implementation of Social Sustainability in the Synthesis of Tourism, Disability Studies, and Special-Needs Education SUSTAINABILITY ( 2071-1050): 14 3 p. 1700. (2022)

Kármán Bianka, Szekeres Ágota, Papp Gabriella: Interventions for acceptance and inclusion of people with intellectual disability: A systematic review. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES (1360-2322 1468-3148): . . pp 1-14 (2022)

Mező Katalin; Mező, Ferenc: Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszámának alakulása a 2009/2010. és a 2019/2020. tanévekben. Különleges Bánásmód, 8. (3). pp. 19-29. DOI 10.18458/KB.2022.3.19 (2022)

Gulyás, Krisztina; Mező Katalin (2022). Iskolai könyvtár a 21. században. Különleges Bánásmód, 8 (3). pp. 109-119. DOI 10.18458/KB.2022.3.109

Mező Katalin: Vizuális „trendi” szótár (slide show etűd) a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület projektjében. OXIPO:Interdiszciplináris E-Folyóirat 4. (2). pp. 75-80. DOI 10.35405/OXIPO.2022.2.75 (2022)

Mező Katalin: A pedagógusképzésben résztvevő hallgatók felkészítése a középiskolába járó sajátos nevelési igényű tanulók ellátására. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem. ISBN: 9789634903802 (2022)

Mező, Ferenc; Mező Katalin (szerk.) Program of the VII. International Interdisciplinary Conference. Debrecen, Magyarország : K+F Stúdió Kft. (2022)

Mező Katalin; Mező, Ferenc (szerk.) (2022). VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment: Program- és absztraktkötet = Program and Abstract Volume. Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University (2022) , 132 p. ISBN: 9789634904212

Mező Katalin: Az állatasszisztációs foglalkozások felhasználási lehetőségei a tehetséggondozásban In: Lovas, Kiss Antal (szerk.) Az ember-állat kapcsolat perspektívái. Antrozoológia konferencia – Program- és absztrakt kötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem (2022) p. 14

Mező Katalin: Az inspiráció szerepe a kreativitásfejlesztésben. In: Mező, Katalin; Mező, Ferenc (szerk.). VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment : Program- és absztraktkötet = Program and Abstract Volume. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University (2022) 132 p. pp. 93-94. , 2 p. ISBN: 9789634904212

Mező, Katalin: Opportunities for collaboration between families and talent organizations for developing the creativity of sports talent. In: Gortka-Rákó, Erzsébet; Godawa, Grzegor (szerk.) Education in the Family Family in Education II. Krakow, Lengyelország: The Pontifical University of John (2022)

Gelencsérné Bakó Márta: Együttnevelés? Minél többen, minél jobban! 1. rész. Óvodai Nevelés. 75. 7 pp (2022)

Gelencsérné Bakó Márta: Együttnevelés? Minél többen, minél jobban! 2. rész. A sikeres integráció feltételrendszere a jógyakorlatok mentén. Óvodai Nevelés. 75. 8 pp (2022)

Gelencsérné Bakó Márta: Együttnevelés? Minél többen, minél jobban! 3. rész. A differenciálás jelentősége az együttnevelésben. Óvodai Nevelés. 75. 9 pp (2022)

Gelencsérné Bakó Márta; Perák Nóra: A támogatott lakhatás mint a társadalmi participációt segítő szolgáltatás. In: Juhász Erika; Kattein Pornói Rita (szerk.) Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés. Budapest, HERA. (2022)

A segítő pedagógia aspektusai-Tanulmánykötet. Soproni Egyetem Kiadó. Szerk: Závoti Józsefné Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 2022

Závoti Józsefné: Diplomások egzisztencia teremtése nyelvvizsga nélkül In: A segítő pedagógia aspektusai-Tanulmánykötet. Soproni Egyetem Kiadó.71-79.o.