Gyógypedagógiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

A Gyógypedagógiai Albizottság célja a Gyógypedagógia – mint multidiszciplináris embertudomány – képviselete az MTA Pedagógiai Bizottsága keretein belül. A Gyógypedagógiai albizottság a gyógypedagógia tématerületein működő (nevelési-oktatási, terápiás, rehabilitációs, jogi, stb.) szakemberek tudományos – szakmai közössége, mely fő feladatának tekinti a gyógypedagógia területéhez tartozó, vagy azokhoz kapcsolódó tudományos- szakmai kérdések megvitatását, javaslatok, állásfoglalások megfogalmazását az MTA PTB felkérésére, vagy saját kezdeményezésre. Az albizottság ösztönözni kívánja a tudományközi együttműködést, különösen a neveléstudomány és a gyógypedagógia egyes területei között, támogatja és erősíti a szakmai – tudományos kommunikációt a tudományos – szakmai közösség részvételével. Az albizottság figyelemmel kíséri a gyógypedagógia és társterületei legfrissebb nemzetközi és hazai kutatásait, eredményeit, ösztönzi nívós új kutatások elindítását és a hazai eredmények rangos fórumokon történő publikálását, a fiatal kutatók bevonását a tudományos közösség tevékenységébe. Az albizottság feladata továbbá a gyógypedagógia területét érintő szakmai ismeretterjesztés, társadalmi szemléletformáló tevékenység és szakmai reflexió támogatása, tudományos és szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok, stb. rendezésével.

Az albizottság vezetősége: dr. habil. Perlusz Andrea  elnök

Az albizottság titkára: dr. Bolla Veronika

Az albizottság tagjai:

dr. Berencsi Andrea, dr. Bolla Veronika, dr. Dávid Mária, dr. Egri Tímea, dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna, dr. Földesi Renáta, dr. Gortka-Rákó Erzsébet, dr. Gráf Rózsa, dr. Györkő Enikő, dr. habil. Domonkosi Ágnes, dr. habil. Papp Gabriella, dr. habil. Perlusz Andrea, dr. Hegedűs Roland, dr. Hosszu Tímea, dr. Jászi Éva, dr. Kállai Gabriella Éva, dr. Magyar Adél Márta, dr. Marton Klára, dr. Mező Katalin, dr. Pető Ildikó, dr. Révész-Kiszela Kinga, dr. Szekeres Ágota, dr. Takács István, dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea, dr. Túri Ibolya, dr. Vida Gergő, dr. Zajdó Krisztina, dr. Závoti Józsefné, Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, Feketéné Szabó Éva, Gelecsérné dr. Bakó Márta, Nagyné dr. Klujber Márta, Nagyné dr. Schiffer Csilla, Prof. dr. habil. Könczei György, Sebestyénné dr. habil. Tar Éva

Meghívottak:

Az albizottság által működtetett honlap: később kerül feltöltésre