Drámapedagógiai albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

A drámapedagógia interdiszciplináris szaktudományának képviselete a neveléstudomány szakmai nyilvánossága előtt, a drámapedagógia tárgyában született kutatási eredmények integrálása a neveléstudományi diskurzusba, a neveléstudomány  más területei érintkező eredményeinek közvetítése a drámapedagógiai kutatások számára. Tevékenységével a hazai drámapedagógia igényes szakmai identitását kívánja szolgálni, ennek érdekében nemzetközi tájékozódásra is törekszik.

Az albizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. Kilián István DSc egyetemi tanár, professor emeritus (Miskolci Egyetem)

Az albizottság elnöke: Dr.Trencsényi László, c. egyetemi tanár (ELTE)

Az albizottság titkára: Eck Júlia egyetemi docens (Pannon Egyetem)

Az albizottság tagjai:  Eck Júlia egyetemi docens (Pannon Egyetem), Trencsényi László c. egyetemi tanár (ELTE), Novák Géza Máté  főiskolai adjunktus (ELTE), Kaposi József egyetemi docens (Pázmány Egyetem), Golden Dániel egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs (Színház és Filmművészeti Egyetem), Cziboly Ádám PhD, tudományos munkatárs, Czibula Katalin egyetemi docens (ELTE), Demeter Júlia egyetemi docens (ELTE), Tölgyessy Zsuzsa főiskolai adjunktus (Pázmány Péter Tudományegyetem), Zalay Szabolcs PhD, Pécs, Pinczésné Palásthy Ildikó főiskolai docens, Debrecen, Raátz Judit egyetemi docens (ELTE), Lannert István főiskolai adjunktus (Károli Egyetem); Kiss Gabriella (Károli Gáspár Refornátus Egyetem); 

Az albizottság által működtetett honlap: