Drámapedagógiai albizottság

 

Kilián István emléke

Hosszú életútja lezárult Kilián István professzornak, a budapesti és a miskolci egyetem tanárának, az iskoladrámák értő kutatójának, s felelevenítését célzó iskolai játékok felújítójának. A kutató és a pedagógus, a drámatörténész és a diákszínpadi szakember tehetsége egyesült benne. Ezért is volt külön örömünk, hogy megalakításakor elvállalta a MTA PTB Drámapedagógiai Albizottsága tiszteletbeli elnöki tisztét. Könyvei, tanítványai, szavai őrzik emlékét.

 

 

Az albizottság céljai, feladatai:

A drámapedagógia interdiszciplináris szaktudományának képviselete a neveléstudomány szakmai nyilvánossága előtt, a drámapedagógia tárgyában született kutatási eredmények integrálása a neveléstudományi diskurzusba, a neveléstudomány  más területei érintkező eredményeinek közvetítése a drámapedagógiai kutatások számára. Tevékenységével a hazai drámapedagógia igényes szakmai identitását kívánja szolgálni, ennek érdekében nemzetközi tájékozódásra is törekszik.

Az albizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. Kilián István DSc egyetemi tanár, professor emeritus (Miskolci Egyetem)

Az albizottság elnöke: Dr.Trencsényi László, c. egyetemi tanár (WJLF)

Az albizottság titkára: Eck Júlia egyetemi docens (PE)

Az albizottság tagjai: Bús Imre (PTE KVK), Cziboly Ádám PhD, tudományos munkatárs, Demeter Júlia egyetemi docens (ELTE),  Eck Júlia egyetemi docens (PE),  Galuska László (KRE); Golden Dániel egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs (SzFE), Honti György (WJLF), Kaposi József egyetemi docens (PPKE),  Kiss Gabriella (KRE);  Lannert István főiskolai adjunktus (KRE), Novák Géza Máté  főiskolai adjunktus (ELTE), Patonay Aniota (SZFE), Pinczésné Palásthy Ildikó főiskolai docens, (DE), Raátz Judit egyetemi docens (ELTE),  Róbert Júlia (SZFE), Sándor Ildikó (MTE), Székely Andrea (AVKF), Szentirmai László (Sárospataki kampusz), Tölgyessy Zsuzsa főiskolai adjunktus (PPKE), Trencsényi László c. egyetemi tanár (WJLF), Zalay Szabolcs PhD, Pécs,  

Az albizottság által működtetett honlap: