Didaktikai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

Az albizottság fő feladata, hogy tudományos-szakmai fórumként az MTA PTB felkérése vagy saját kezdeményezés alapján a didaktika (oktatáselmélet) területéhez tartozó, illetve ahhoz kapcsolódó tudományos-szakmai kérdéseket megvitasson, azokkal kapcsolatban állást foglaljon, javaslatokat alakítson ki és azokat indokolt esetben eljuttassa az MTA PTB elnökségéhez.

Az albizottság feladata a didaktika (oktatáselmélet) problémái iránt érdeklődőknek tudományos-szakmai közösségi teret nyújtani, segíteni a szakmai kommunikációt, a kapcsolatok, az együttműködés fejlesztését. Az albizottság figyelemmel kíséri a didaktikához és társterületeihez kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatásokat, új eredményeket, ösztönzi a hazai eredmények rangos fórumokon történő publikálását, a fiatal kutatók bevonását a tudományos közösség tevékenységébe.

Az albizottság feladata a didaktika területét érintő szakmai jelenségekkel, reformtörekvésekkel kapcsolatos szélesebb körű szakmai ismeretterjesztés és szakmai reflexió támogatása. Ennek érdekében az albizottság szakmai fórumokat szervez, illetve szorgalmazza tagjainak megjelenését a területtel kapcsolatos fórumokon, kapcsolatokat tart pedagógiai szakmai szervezetekkel.

Az albizottság vezetősége:

Társelnökök: Vámos Ágnes egyetemi tanár, CSc, Vidákovich Tibor egyetemi tanár, CSc

Az albizottság titkára: az albizottságnak külön titkára nincs, a feladatokat a két társelnök látja el

Az albizottság tagjai: Buda András, Bús Imre, Chrappán Magdolna, Fáyné Dombi Alice, Fejes József Balázs, Gaskó Krisztina, Golnhofer Erzsébet, Habók Anita, Hercz Mária, Lénárd Sándor, Molnár Gyöngyvér, Ollé János, Rapos Nóra, Szabó Antal, Szivák Judit, Tókos Katalin, Vass Vilmos, Vámos Ágnes, Vidákovich Tibor

Meghívottak: Banai-Bajzáth Angéla, Fischer Andrea, Pásztor Attila, Pusztai Júlia

Az albizottság által működtetett honlap:

http://nevelestudomany.hu/didaktika/