Andragógiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai:

Az Andragógia Albizottság célkitűzései összhangban vannak a felnőttek tanításának és tanulásának kutatását és fejlesztését előirányzó főbb nemzetközi dokumentumokkal és nyilatkozatokkal (UNESCO GRALE3, UNESCO 2015 Recommendation on Adult Learnnig and Education, ICAE Deklarációk), az európai közösségi „Felnőtt-tanulási Agenda” kutatás-fejlesztési irányával. Ugyanakkor az Andragógia Albizottság osztja az Európai Felnőttoktatási Társaságnak (EAEA) a felnőttek tanulását támogató Kiáltványa pontjait (EAEA 2016 Manifesto on Adult Learning and Education: ’The Power and Joy of Learning’).

Az Albizottság szoros kapcsolatot tart fenn az Európai Felnőttoktatás Kutatási Társasággal (ESREA), valamint a Nemzetközi Összehasonlító Felnőttoktatás-Kutatási Társasággal (ISCAE).

Az Albizottság kiemelten fontosnak tartja a felnőttoktató/felnőttképző professzió fejlesztését annak érdekében, hogy egyszerre lehessen növelni a felnőtt tanulók számát és a felnőttek tanulási teljesítményét. Ennek érdekében az Andragógiai Albizottság tudományos tanácskozásokat, szemináriumokat szervez, melyek keretében neveléstudományi és interdiszciplináris szempontból releváns elméleti és gyakorlati kérdések, trendek megvitatását ösztönzi a felnőttoktatás és –képzés formális, non-formális és informális keretek között történő megnyilvánulása relációjában.

Az Albizottság másik lényeges missziója, hogy mindazon felsőoktatási és akadémia műhelyek számára nyitott fórumot biztosít, melyekben a felnőttek tanulása és tanítása andragógiai – pedagógiai problémaként megjelenik akár elméleti, akár gyakorlati dimenzióban. Ezen túl az Albizottság számít azokra a szakpolitikai reflexiókra, melyeket szakminisztériumi oktatási és képzési, kulturális és foglalkoztatási műhelyek reprezentálnak, s téma-specifikus kontextusban kiegészülnek mértékadó véleményformáló tényezők (pl. Gazdasági Kamara, Számvevőszék, KSH, Civil Szervezetek, Felekezetek, stb.) álláspontjaival is.

Az albizottság elnöke: Dr. Németh Balázs PhD egyetemi docens

Az albizottság alelnökei: Dr. Juhász Erika és Dr. T. Molnár Gizella

Az albizottság titkára: Dr. Vehrer Adél PhD egyetemi docens

Az albizottság tagjai: Arapovics Mária, Bajusz Klára, Barkó Endre, Barta Tamás, Benedek András, Benke Magdolna, Benő Kálmán, Cserné Adermann Gizella, Dovala Márta, Engler Ágnes, Erdei Gábor, Eszik Zoltán, Farkas Péter, Farkas Éva, Feketéné Szakos Éva, Gál Zoltán, Gelencsér Katalin, Györgyi Zoltán, Henczi Lajos, Illés Lajosné, Jászberényi József, Juhász Erika, Zrinszky László, Kálmán Anikó, Kocsis Mihály, Kereszty Orsolya, Kocsisné Farkas Claudia, Koltai Dénes, Kraiciné Szokoly Mária, Krisztián Béla, Ligetiné Verebély Anna, Lükő István, Magyar Miklós, Márkus Edina, Maróti Andor, Mohácsi Márta, Molnár György, Nagy László, Németh Balázs, Pethő László, Polónyi István, Sári Mihály, Sáska Géza, Striker Sándor, Széchy Éva, Szabados Lajos, Szabó Sándorné Molnár Anna, Szép Zsófia, Sz. Tóth János, T. Kiss Tamás, Tratnyek Magdolna, Vámosi Tamás, Várnagy Péter, Vehrer Adél, Zachár László, Zárda Sarolta

Az albizottság téma-orientációi: 

 • A felnőttek tanulásának és tanításának története – intézmények, szervezetek, mozgalmak és személyiségek a felnőttoktatás történetében;
 • A felnőttek tanulásának és tanításának elmélete;
 • A felnőttek tanításának és tanulásának hatékony módszerei, Személyiség és felnőtt-tanulás;
 • Az iskolarendszerű felnőttoktatás és képzés problémái és kihívásai;
 • A felnőttek tanulása a munkahelyeken; Munkahelyi és munka helyetti tanulás, foglalkoztatás és mobilitás, jólét és elszegényedés;
 • A felnőttek tanításának és tanulásának hatása az egyén és közösségek közötti kapcsolatra: identitás, közösségi felelősség és fejlesztés, részvétel, ifjúsági felnőttoktatás,
 • A felnőttek tanulásának lokális és globális perspektívái: tanuló városok és régiók, tanuló közösségek;
 • A felnőttek tanításának és tanulásának politikai kontextusai: részvétel és teljesítmény, Hozzáférés és esély: kereslet és kínálat problémája;
 • A demográfia és a migráció hatása a felnőttek tanulására, az idősek tanulása és tanítása;
 • Minőség és felnőtt-tanulás; Minőségeszközök a felnőttoktatás és képzés világában– mérés és értékelés, tananyag és időszerkezet, monitoring, validáció és tanácsadás, finanszírozás;
 • A felnőtt-oktatói professzió fejlesztésének trendjei és kihívásai;
 • Speciális társadalmi csoportok és felnőtt-tanulási lehetőségek, korlátok valósága;
 • A tanulási képességek fejlesztése és a komplex képesség-fejlesztés, a képesség-megfeleltetés (skills mismatching) kihívásai a felnőttek oktatása és képzése során.