Albizottságok

MTA szabályozás

[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]123 e) tudományos bizottság, osztályközi tudományos bizottság, állandó bizottság, eseti bizottság és doktori bizottság létesítése, elnevezésének, tudományterületi illetékességének és szavazati jogú tagjai számának meghatározása, a bizottságok megszüntetése; tudományok

(5)140 A tudományos bizottság által létrehozott munkabizottság vagy albizottság megalakításához és működtetéséhez külső köztestületi és nem köztestületi tagokat is be lehet vonni

(8)141 A tudományos bizottsági ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik

-(12) 145A tudományos bizottság feladatai ellátására – a tudományos osztály jóváhagyásával –munkabizottságokat és albizottságokat hozhat létre

PTB szabályozás

  1. A Bizottság a tartalmi munka segítésére szükség szerint felelősöket bíz meg, ad hoc munkacsoportokat és állandó albizottságokat működtet.

7.1. A Bizottság az elfogadott munkaterv alapján különböző állandó vagy aktuális feladatok gondozására felelősöket bíz meg. Ők az adott témakörben teljes felhatalmazással rendelkeznek, önállóan járhatnak el, döntések előtt azonban általában kikérik a Bizottság állásfoglalását. A felelősöket az elnökség azon üléséire meg kell hívni, amelyeken az ő felelősségére bízott feladattal összefüggő kérdéseket tárgyalnak.

7.2. A Bizottság egyes feladatok ellátására, különösen a tudományági helyzetelemzések elkészítésére, ad hoc munkabizottságokat hozhat létre. Ezek megbízatása a konkrét előterjesztések, elemzések, publikációk stb. elkészítéséig, elfogadásáig tart. A ciklus végén a Bizottság köteles létrehozni egy speciális ad hoc munkacsoportot, amely a Bizottság újjáválasztását készíti elő. Működésének szabályait – az Akadémiai Alapszabály és a II. Osztály aktuális instrukcióinak figyelembevételével – a Bizottság alakítja ki.

7.3. A Bizottság a tartalmi munka segítésére albizottságokat létesít és működtet.

7.3.1. Elnökeit a Bizottság kéri fel, általában a saját tagjai közül. Szükség esetén azonban más köztestületi tagot is felkérhet. Azok az albizottsági elnökök, akik nem választott bizottsági tagok, a Bizottság üléseinek állandó – tanácskozó jogú – meghívottai.

7.3.2. Az albizottságok tagjai az MTA olyan köztestületi tagjai lehetnek, akik az adott szakterületen rendszeres és színvonalas tudományos munkát végeznek. Az albizottságok e két kritériumon túl további követelményeket is megfogalmazhatnak, s a taggá válás konkrét módjáról maguk döntenek. 7.3.3. Az albizottság rendezvényei a szakmai érdeklődők számára nyilvánosak. Az albizottság köteles a Bizottság honlapján tagsági listáját közölni és folyamatosan aktualizálni.

7.3.4. Az albizottságok munkájukról évente tájékoztatják a Bizottságot rövid írásos formában, s a Bizottság évente egyszer – az érintett albizottsági elnök/társelnök jelenlétében – napirendre tűzi ezek áttekintését.

7.3.5. Új albizottság létesítését bármely köztestületi tag kezdeményezheti az MTA Pedagógiai Bizottságánál írásban kifejtett indoklás alapján. A Bizottság – az e célra kiküldött ad hoc munkacsoport előterjesztése alapján – legkésőbb féléven belül meghozza döntését.

7.3.6. Az Ügyrend 7.3. pontja a Bizottság következő periódusától érvényes. Ebben a ciklusban átmeneti szabályként továbbra is legyen valamennyi albizottsági elnök állandó meghívott a Bizottság ülésein, esetleges elnökváltáskor a Bizottság jóváhagyó egyetértését ki kell kérni. A jelenlegi albizottságok is adjanak évente tájékoztatást munkájukról, s ha új tagokkal kívánják bővíteni az albizottságot, akkor érvényesítsék a tagokkal szemben fentiekben megfogalmazott elvárásokat.