MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság

Az MTA Pedagógiai Bizottsága az Akadémia II. Osztályának a neveléstudomány területén létrehozott tudományos testülete. Munkáját az Akadémiai Törvényben meghatározott célok érdekében és a II. Osztály határozatait figyelembe véve önállóan végzi.
A Bizottság ellátja az Akadémia feladataiból a tudományági testületre háruló, illetve a szakterület fejlődését segítő tudományirányítási, -szervezési teendőket. Ennek keretében a Bizottság
♦ figyelemmel kíséri az általa gondozott tudományág hazai helyzetét s az akadémiai beszámolási ciklusokhoz igazodva elemzést készít arról;
♦ meghatározza és az MTA II. osztályának felterjeszti az ’MTA doktora’ cím megszerzéséhez teljesítendő speciális szakterületi követelményeket;
♦ a saját tagjai közül felkért szakértők véleménye alapján értékeli az ’MTA doktora’ címre pályázók habitusát, és az MTA II. osztályának javaslatot tesz a doktori eljárás lefolytatására;
♦ figyelemmel kíséri a tudományos utánpótlás helyzetét, a neveléstudományi doktori iskolák/programok működését;
♦ tudományos üléseket szervez, működteti az Országos Neveléstudományi Konferenciát;
♦ publikációs tevékenységéből, albizottságok működtetéséből és javaslattételei kötelezettségéből fakadó lehetőségeivel élve bekapcsolja a fiatalabb generációk tagjait a tudományos-szakmai közéletbe;
♦ állást foglal a tudományág körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési kérdésekben; kezdeményezheti az Akadémia mint köztestület véleménynyilvánítását a tudományágat érintő jelentős ügyben;
♦ javaslatot tesz a tudományos osztály könyv- és folyóirat kiadási tervéhez; megjelenteti a Magyar Pedagógia c. folyóiratot, illetve a Tanulmányok a neveléstudomány köréből c. sorozatot;

♦ rendszeres kapcsolatot tart a tudományág köztestületi tagjaival; tevékenységéről évenként nekik beszámol.

Hozzászólás most!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük